PVV en POV: voorrang statushouders bij sociale huur schrappen

Foto: Pixabay / Kalhh

De POV en PVV dienen een voorstel in om de voorrang van statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen af te schaffen. Ze wijzen erop dat daar nog steeds een schrijnend tekort aan is. Zaanstad bouwt de laatste jaren meer huizen in het midden- en hogere segment en de afgesproken bouw van 30 procent sociale huurwoningen blijft volgens de fracties achter.

Zij voorzien dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen verder op zullen lopen en wijzen erop dat steeds meer gemeenten de voorrang voor statushouders afschaffen, ‘omdat de doelstellingen gewoon niet realistisch meer zijn’. Zaanstad werkt nog steeds met deze voorrang en de PVV en POV zien dat als ‘discriminatie van de Zaanse woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan’. De wachttijd voor een sociale huurwoning is momenteel ruim elf jaar. Het zint de twee partijen ook niet dat hoogopgeleide statushouders ook automatisch een sociale huurwoning toegewezen krijgen, hetgeen scheefwonen veroorzaakt.

Tijdelijke woningen

De gemeente krijgt van het Rijk 2.957.500 euro ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en de Partij voor Ouderen en Veiligheid en de PVV lijkt hetb een goed idee om statushouders onder te brengen in de projecten voor tijdelijke bewoning op het Sportpark Poelenburg, het Hembrugterrein en bij Broedplaats de Hoop in de Achtersluispolder. Daar kunnen ze hun wooncarrière beginnen om later door te stromen naar een passende woning. Een amendement van deze strekking komt vanavond aan de orde tijdens de raadsbehandeling van de Huisvestingsverordening 2021.

Reacties