Toch geen onderzoek naar coffeeshop in Noord

Foto: Pixabay / Erin Stone

Er komt toch geen onderzoek naar de wensen van de inwoners wat betreft de vestiging van een coffeeshop in Zaanstad Noord, zoals de gemeenteraad graag zou willen. De reden is de deelname van onze gemeente aan het experiment met legale wiet. Daarvoor zijn drie verkooppunten ideaal, maar een tijdrovend draagvlakonderzoek in Noord zou dat doorkruisen.

Er zijn in Zaanstad drie vergunningen te vergeven voor exploitanten van coffeeshops en één daarvan wordt na de sluiting van Moonlight niet meer gebruikt. De huidige regels zeggen dat verkooppunten van softdrugs zich alleen in een beperkt deel van Zaandam mogen bevinden, en dat wil burgemeester Jan Hamming met het oog op het in het derde kwartaal van volgend jaar startende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ voorlopig zo houden. Het plan is om in maart de vergunningverlening voor de derde coffeeshop in Zaandam op te starten.

Het vestigen van een shop in het noorden van de gemeente is niet mogelijk zonder een daaraan voorafgaand draagvlakonderzoek onder de inwoners. Zo’n onderzoek neemt echter veel tijd in beslag en heeft ook financiële consequenties. Het neemt ongeveer een half jaar in beslag en kost tussen de 5000 euro voor een online enquête en 20.000 euro voor een huis-aan-huis bevolkingsonderzoek. Daarnaast is er ambtelijke capaciteit nodig om het onderzoek op te starten en om de uitkomsten te interpreteren. Al die stappen kunnen wat Zaandam betreft worden overgeslagen.

Meer obstakels

‘Zolang de derde coffeeshopvergunning niet verleend is, is het weigeren om een exploitatievergunning met de aantekening coffeeshop af te geven in Zaandam een onrechtvaardigde beperking van de mededingingsruimte,’ meldt Hamming ook. ‘Een ondernemer die graag een coffeeshopvergunning wenst te krijgen kan een procedure starten en stellen dat de mededingingsruimte zonder gegronde reden wordt beperkt.’ Daarnaast vindt hij het wenselijk om de coffeeshops mee te nemen in de reguliere controlerondes van het horecateam van de politie en de gemeente, dat het meest in Zaandam actief is. Vanwege het wietexperiment zal het toezicht bovendien geïntensiveerd worden, wat moeilijker wordt naarmate de shops verder uit elkaar liggen.

Reacties

Cookieinstellingen