Toch geen terugtrekking uit wietproef – dat kan altijd nog

Foto: PxHere / Luis Angel Luna Colunga

VVD-raadslid Rina Schenk heeft namens de agendacommissie van de gemeenteraad de nodige verwarring gezaaid met de mededeling dat Zaanstad zich terugtrok als deelnemer aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen – de proef met legaal geteelde wiet. Daarvan is (nog) geen sprake, aldus een brief van portefeuillehouder Jan Hamming. Het Rijk betaalt in elk geval driekwart van de verwachte kosten.

De wijze waarop het Rijk tegemoet zal komen aan de door Zaanstad gestelde voorwaarden is (onverwacht) de afgelopen weken – onder andere in een gesprek met de minister – duidelijker geworden, aldus het schrijven. ‘Vooralsnog heeft het college daarom geen besluit genomen.’ Zaanstad meldde zich aan met het voorbehoud van het Rijk voldoende juridische en financiële ondersteuning te verwachten. Ook moeten de twee in Zaandam actief zijnde coffeeshophouders meedoen. Stap voor stap komt et nu meer duidelijkheid over de voorwaarden, schrijft Hamming aan de raad. ‘Waar tot voor kort onvoldoende duidelijkheid was, is in de afgelopen week meer helderheid gekomen over de door ons gestelde voorwaarden. Ten aanzien van de juridische ondersteuning heeft het ministerie toegezegd deze te bieden en de landsadvocaat te betrekken bij procedures waarvan de uitkomst van belang is voor het gehele experiment. Ten aanzien van de financiële tegemoetkoming heeft het ministerie toegezegd de gemeente Zaanstad in het voorbereidingsjaar met ongeveer 150.000 euro tegemoet te komen, driekwart van de verwachte kosten. De vergoeding voor de rest van de looptijd van het experiment is nog onzeker, omdat het ministerie hiervoor nog budget moet aanvragen.’

Coffeeshophouders

Nu moet er van de kant van de coffeeshopexploitanten meer duidelijkheid te komen over de manier waarop zij hun bedrijfsvoering op een duurzame manier kunnen voortzetten, ook tijdens het experiment. Zij hebben wel aangegeven de haalbaarheid van de proef de komende tijd verder te willen onderzoeken. Het ministerieheeft toegezegd dat Zaanstad zich te allen tijde kan terugtrekken uit het experiment. ‘Dit geeft ons de ruimte om in het komende half jaar de gestelde voorwaarden verder uit te werken en ook de vragen en bedenkingen vanuit de Zaanse coffeeshopexploitanten verder met het ministerie te bespreken. Pas daarna nemen wij een definitief besluit over deelname.’

Reacties