Vaart terug in Centrumplan Westerkoog: zo’n 118 woningen

Foto: Centrumplan Westerkoog

Het palet van gemeentelijke websites is uitgebreid met een nieuwe kleur voor de wijk Westerkoog. Daarop doet wethouder Hans Krieger de plannen om het centrum van de wijk te ontwikkelen ’tot een nog aantrekkelijkere plek’ uit de doeken. Daar komen rond 118 appartementen waarvan 30 procent in de sociale huursector.

De appartementen hebben als doel om meer passende huisvesting te realiseren, waaronder woningen die geschikt zijn voor senioren. Daarnaast krijgt het Sociaal Wijkteam een centrale locatie in het plan en zijn er plannen voor het buurthuis, voldoende parkeerplaatsen en een aantrekkelijkere openbare ruimte met meer groen. Deze plannen sluiten volgens Krieger aan op de wensen van veel bewoners, gezien de input tijdens bewonersavonden

Plannen uit 2017

Het Centrumplan Westerkoog bevat dezelfde plannen als waar de gemeente in samenwerking met projectontwikkelaar Sens Real Estate in 2017 al aan werkte. Die plannen hebben daarna enige tijd stilgelegen, maar vorig jaar is besloten om de projecten van Sens en van woningcorporatie Parteon los van elkaar te realiseren. Er wordt nu gestart met het plandeel van Sens. De ontwikkelaar gaat circa 78 appartementen realiseren, waarvan 70 procent in de koopsector en de resterende 30 procent sociale huur. Daarnaast zal Sens de huisvesting voor het Sociaal Wijkteam realiseren. Met Parteon zullen nog afspraken worden gemaakt over de sociale huurappartementen en het buurthuis.

 

 

‘Of wij de tien semibugalows kunnen realiseren, hangt af van een besluit over de toekomst van de Westerkoogweg,’ aldis het college. De raad heeft die weg echter al in meerderheid afgeschoten en is akkoord gegaan met de aalpassingen aan de Windeman en Glazenmaker in Koog aan de Zaan die de 24-uursopenstelling van busbrug De Binding mogelijk maken. Daar gaan bewoners van Westerkoog nog wel verzet tegen aantekenen, maar politiek is de race gelopen. De gemeente gaat ook de openbare ruimte herinrichten.

Begin 2021 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de plannen. De datum wordt op een later moment bekendgemaakt. Begonnen wordt met planfase één.

Reacties

Cookieinstellingen