Nog geen groen licht voor Theatermijn op nieuwe plek

De nieuwe stek van Theatermijn.
Foto: Google Street View

Komt Zaans Toneelhuis Theatermijn ermee weg om, op kosten van de gemeente, haar eigen weg te kiezen en eerder gemaakte afspraken eenzijdig te doorkruisen? Dat moet binnenkort duidelijk worden. De raad kwam er afgelopen week niet uit.

Theatermijn zou van de gemeente dit jaar een eenmalige investeringsbijdrage van maximaal 300.000 euro krijgen voor de verbouwing en inrichting van een theaterzaal in broedplaats De Hellema aan de Oostzijde, maar verkoos uiteindelijk een ander pand aan de nabijgelegen Cornelis van Uitgeeststraat. Daarnaast werd de jaarlijkse subsidie met 100.000 euro verhoogd tot een totaal van 142.000 euro om een  uitbreiding van het takenpakket mogelijk te maken. Cultuurwethouder Annette Baerveldt, voor het blok gezet, vroeg de raad om de toegezegde investeringssubsidie los te koppelen van De Hellema. Die broedplaats ontwikkelde inmiddels met de professionele theatergroep Kat op het Spek een alternatieve invulling voor De Hellema.

Anderhalve ton

Ook daarvoor moet echter in de voormalige fabriek een (theater)zaal met een horecaruimte en daarvoor is een gemeentelijke bijdrage nodig van rond 150.000 euro, het bedrag dat volgens deskundigen vereinst is voor de casco zaal. Verschillende fracties zien de buis al  hangen: een verzoek aan de gemeente om dat te financieren zit in het vat. Waarom de samenwerking tussen Theatermijn en De Hellema uiteindelijk stukliep is nog steeds niet duidelijk en directeur Rick Nanne van Theatermijn bleef donderdagavond in algemeenheden hangen. Wel toonde hij zich gelukkig met de nu ontstane situatie van vier cultuuraanbieders in een relatief klein stukje van Zaandam.

Opeten of aanvullen?

Daar waar PvdA’er Tjeerd Pietersma ervoor waarschuwt subsidies te verstrekken aan het Zaantheater, FluXus, Theatermijn en De Hellema met het risico dat die elkaar met hij aanbod straks ‘opeten,’ ziet Nanne – net als de wethouder – alleen maar voordelen van elkaar versterkende instlellingen: FluXus als kennismaking met theater voor het basisonderwijs, Theatermijn voor het voorthezet onderwijs en verdieping, Kat op het Spek voor jonge, professionele theatermakers die nog te klein zijn voor het Zaantheater en het Zaantheater voor de grote jongens. In elk geval Rosa en D66 denken er net zo over (een deel van de online vergadering viel te techniek uit); andere partijen zien nog wel beren op de weg.

Geldsmijterij

Ton Brekelmans van de POV zag helemaal niets in de voorgestelde weg: ‘Geldsmijterij ten top.’ Hij herinnerde eraan dat er geen geld is voor onderhoud openbare ruimte, ‘maar wel voor deze bodemloze put’. De POV’er kreeg collega Jan de Vries in de gordijnen met een duistere beschuldiging van ‘lijntjes’ tussen subsidieverstrekkers – dus raadsleden – en ontvangende culturele instellingen, maar weigerde dat hard te maken: ‘Wie de schoen past trekke hem aan.’ Naast de POV toonden ook Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, de PVV en het CDA zich kritisch.

Halve eitjes

Mard Wit (CDA) toonde zich een voorstander van het splitsen van de toegezegde drie ton in een deel voor Theatermijn en een deel voor De Hellema, maar daar ziet Baerveldt geen heil in: dan blijf je uiteindelijk achter met ‘twee halve eitjes’. Een uitermate complicerende factor in het geheel is uiteraard corona. Die heeft alle plannen voor 2020 in de war gestuurd en niemand weet hoe 2021 er wat het virus betreft uit gaat zien. De begroting voor volgend jaar die Nanne op verzoek van Pietersma nog snel gaat maken is daarom dan ook in het beste geval gebaseerd op beredeneerde aannames. En op de volgens Baerveldt al toegezegde bedragen van Forbo en het Duyvis Fonds.

Huurcontract

Of de raad ermee akkoord gaat om de verhuizing van Theatermijn naar de Cornelis van Uitgeeststraat re financieren met maximaal 300.000 euro moet volgens de wethouder duidelijk zijn voor 1 december, als het voorlopige huurcontract verlengd moet worden. Gaat ht door, dan gaat Theatermijn er een contract aan voor tien jaar, ‘en dat is voor een langere periode dan in De Hellema’. Even was een mogelijke verhuizing naar Noord ook nog aan de orde, maar dat bleek voor Nanne een soort Groningen: ‘Hierheen verhuizen zou de basis onder het Zaans Toneelhuis Theatermijn weghalen die verbonden is met onze geografische locatie in midden Zaanstad.’ Zowel Theatermijn als De Hellema zaten voorheen in de Honig-fabriek in Koog aan de Zaan, waar woningen komen.

 

 

 

Reacties