Gemeente moet ‘over de volle breedte’ hulp bieden aan toeslagslachtoffers

Foto: Flickr / Maarten van Maanen

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën heeft de gemeenten gevraagd om ouders die in grote problemen zijn gekomen door de kindertoeslagenaffaire ‘over de volle breedte hulp te bieden’. In Zaanstad vroegen het CDA en de PvdD om één aanspreekpunt voor deze groep, maar dat vond het college niet nodig. Het gaat hier om minstens 135 gezinnen die zich al bij de fiscus gemeld hebben.

Duizenden Nederlandse ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst compenseert hen daar financieel voor, maar daar wordt al lang op gewacht en in de tussentijd kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de fiscus hebben eind september een akkoord bereikt om ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire te ondersteunen. De VNG heeft een steunpunt ingericht waar gemeenten terechtkunnen met vragen en voor ondersteuning. Zaanstad zelf krijgt dus wel één loket.

Contactpersoon

De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten bij de Belastingdienst melden wie de contactpersoon in deze kwestie is, zodat de dienst wanneer een ouder die zich daar meldt desgewenst contact kan opnemen. Wanneer een gedupeerde ouder gebruik wil maken van een  hulpaanbod van gemeente, kan het nodig zijn om informatie over de situatie van de ouder uit te wisselen. In dat geval kan de ouder een schuldhulpverlener machtigen om namens hem of haar informatie op te vragen. In het akkoord tussen de VNG en de fiscus is opgenomen dat gemeenten zorgen voor ‘zorgvuldige, effectieve en efficiënte hulp aan ouders’ wat betreft de leefgebieden wonen, financiën, gezondheid, werk en dagbesteding en/of problemen in de gezinssituatie. ‘Voor de gedupeerde ouders, voor de gemeenten en de Belastingdienst is het fijn als er zoveel mogelijk wordt gewerkt met vaste contactpersonen.’

Reacties