Jan Hovers verlaat Zaans Museum begin volgend jaar

Foto: Zaans Museum

Algemeen directeur Jan Hovers verlaat begin volgend jaar na zes jaar het Zaans Museum. Onder zijn leiding en die van Marije Kool, die in 2017 toetrad tot de directie, heeft het museum een enorme groei doorgemaakt. Het stadsmuseum dat Hovers zo graag wilde komt er echter niet.

‘Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen jaren mogen verdiepen in de Zaanse cultuur en historie. In dit misschien wel oudste industriegebied van Europa lijkt de ziel van Nederland te zijn vormgegeven. Het was een voorrecht het Zaans Museum voor en namens de Zaanse samenleving een tijd lang te mogen bestieren,’ zegt Jan Hovers op de website van het museum naast de Zaanse Schans, waar tot corona toesloeg in vijf jaar tijd het aantal bezoekers verdrievoudigde van 70.000 naar 200.000.

Grote hoogte

‘Jan Hovers heeft samen met Marije Kool het Zaans Museum tot grote hoogte laten stijgen. We zijn hen veel dank verschuldigd voor de grote inzet die zij hebben getoond voor het museum en de Zaanse Schans’, aldus Piet Middelhoven, voorzitter van de Raad van Toezicht. ‘Het Zaans Museum heeft zich de afgelopen jaren verbreed door een stevige inhoudelijke koppeling met de Zaanse Schans te realiseren met de opening van drie museumlocaties met levende geschiedenis – het Wevershuis, Kuiperij Tiemstra en het Jisper Visserhuisje en de gezamenlijke Zaanse Schans Card.’

Hoogtepunten

Hoogtepunten waren onder meer de aankoop van Claude Monets schilderij De Voorzaan en de Westerhem en de brief die de Franse impressionist Monet aan zijn collega Camille Pissarro schreef bij zijn aankomst in Zaandam in 1871. Ook het uitbreiden van de kleine groep vrijwilligers tot meer dan 100 zeer betrokken vrijwilligers, waarvan een deel werd opgeleid in het uitoefenen en demonstreren van oude ambachten zoals het zeildoek weven op historische weefgetouwen, is een belangrijke ontwikkeling geweest. In 2018 werd door Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser de nieuwste dependance van het Zaans Museum geopend: het Hembrug Museum. Het Czaar Peterhuisje in het centrum van Zaandam, dat eveneens deel uitmaakt van het Zaans Museum, maakte tevens een gestage bezoekersgroei door.

De coronacrisis had een grote impact en veroorzaakt een flinke daling in bezoekersaantallen en zeer beperkte inkomsten uit het MuseumCafé, de MuseumShop, arrangementen en zaalhuur. Dankzij ondersteuning vanuit de overheid komt het Zaans Museum zonder gedwongen ontslagen 2020 door. Het museum kon twee maal gebruikmaken van de NOW-regeling en heeft voor het laatste kwartaal een ruimhartig steunpakket van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen / Mondriaan Fonds en de gemeente gekregen. Er worden wel flinke tekorten voorzien op de begroting voor 2021.

Eenkoppige nieuwe leiding

Een van de gekozen beperkende maatregelen is de reorganisatie van de leiding van het museum. Deze bestaat momenteel uit een algemeen en een zakelijk directeur en zal met het vertrek van Jan Hovers worden teruggebracht tot één algemeen directeur-bestuurder. Zakelijk directeur Marije Kool nam dit najaar afscheid van het Zaans Museum en start op 1 december als zakelijk directeur bij het Teylers Museum in Haarlem. Jan Hovers verhuisde onlangs naar de Achterhoek waar hij met prepensioen gaat na vele jaren werkzaam te zijn geweest bij de publieke omroep en in verschillende musea. Hij gaat zich toeleggen op advieswerk en toezichtstaken in de cultuursector.

Reacties