Bewoonster eist álle documenten Peperstraat op: praten niet nodig

Foto: Google Street View

De bewoonster van een te slopen flatwoning in de Peperstraat in Zaandam die een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur om alle gemeentelijke documenten over de stadsvernieuwing boven water te krijgen wil alsnog álle relevante papieren ontvangen. De gemeente wil daar eerst over praten. De bewoonster vindt dat niet nodig: ‘De welhaast onvermijdelijke juridische procedure is ook niet gebaat bij een telefoongesprek.’

De bewoonster is sinds begin februari bezig met het opvragen van de stukken over de Peperstraat. Die kwamen uiteindelijk vier maanden later, maar volgens de aanvraagster incompleet en met veel onleesbaar gemaakte passages. Op 8 juli diende zij daar een bezwaar tegen in. Tot deze maand gebeurde daarmee niets, tot op de 16de een brief in de bus viel met het voorstel elkaar telefonisch te spreken: ‘U begrijpt dat ook de gemeente Zaanstad te maken heeft met de maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus. Dit heeft tot gevolg dat processen anders kunnen lopen en mogelijk meer tijd in beslag nemen dan gewoonlijk het geval is. Het is daarom extra belangrijk dat wij u telefonisch kunnen bereiken. Wilt u er daarom voor zorgen dat wij uw telefoonnummer hebben?’ schreef de gemeente.

‘Niet praten, opsturen’

‘Wij nemen uw bezwaren graag in een persoonlijk gesprek met u door. Binnenkort nemen wij daarom vanuit de afdeling Juridische zaken telefonisch contact met u op om uw bezwaar te bespreken en mogelijk op te lossen,’ aldus de brief. Die stuitte op een onverzettelijk ‘nee’: ‘Wij delen u hierbij mede dat wij geen prijs stellen op telefonische afhandeling van ons WOB-verzoek en het daaruit voortvloeiende bezwaarschrift. Wij hebben duidelijk in ons schrijven van 8 en 9 juli aangegeven welke stukken ontbreken in het WOB-besluit. Het feit dat wij reeds vanaf 5 februari 2020 bezig zijn om duidelijkheid te krijgen hoe de besluitvorming met betrekking tot de sloop van de woningen in de Peperstraat tot stand is gekomen , geeft ons geen vertrouwen dat een telefoongesprek hier duidelijkheid over kan geven.’

Grote weerstand

Deze bewoonster koos voor de WOB-procedure om de legitimiteit van de gang van zaken rond de sloop van de flats in de Peterstraat te kunnen toetsen, maar een groot aantal huurders van de flats van eigenaar Accres vecht de gang van zaken eveneens aan. Met name het gegeven dat er volstrekt geen duidelijkheid wordt gegeven over waar zij in de toekomst zullen wonen en tegen welke kosten zet kwaad bloed. Bewoners voelen zich in de steek gelaten door zowel Accres als de gemeente, die lijken door te stomen met hun plannen zonder zich al te veel gelegen te laten liggen aan het menselijke leed dat ze daarmee veroorzaken. En hoewel het beleid van het college is gericht op het voorkomen van rechtszaken – zie de uitnodiging tot praten – lijkt het er in dit geval op dat veel bewoners menen alleen van de rechter gerechtigheid te kunnen verwachten. Intussen gaat Accres gewoon door met de verhuur van vastgoed in de Peperstraat.

Reacties