RIVM bekijkt hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna

Foto: Gemeente Zaanstad

Het RIVM gaat in opdracht van de gemeente, Afvalzorg, de Belangengroep Nauerna en de provincie onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna. Het RIVM wordt ingeschakeld omdat er niet door alle betrokkenen overeenstemming kon worden bereikt over het vervolg op het advies dat de GGD gaf over het om veiligheidsredenen gesloten park.

Nu gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondgeid en Milieu aan de slag met een toetsing van de gevaren van aanwezigheid van percolaat en stortgas op de voormalige stortplaats en met het opstellen van een toetsingskader. De resultaten komen naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar. Op basis daarvan nemen de betrokkenen dan een besluit over de vervolgstappen. De gemeente legt al voor die tijd wel een reparatieplan voor aan de gemeenteraad met daarin een oplossing voor veilig recreëren: een bovenafdichtingsconstructie met een voor water en gas ondoordringbare laag. Zaanstad doet dat in opdracht van de Raad van State, die de gemeente sommeerde om de veiligheid van recreanten beter te borgen in het bestemmingsplan Nauerna.

Afvalzorg niet overtuigd

Afvalzorg is van mening dat het door de GGD aangedragen toetsingskader niet correct is en dat het met de juiste beheersmaatregelen wél veilig is om zonder bovenafdichting te recreëren in Park Nauerna. Alle mediationpartners hebben uitgesproken zich te zullen committeren aan het toetsingskader dat het RIVM opstelt. Mocht er uit toepassing van de nieuwe normen van het RIVM een ander resultaat komen voor wat betreft veilig recreëren, dan wordt dat in een ruimtelijk besluit verwerkt.

Veertien afspraken

In 2013 werd  besloten dat de stortlocatie Nauerna in Assendelft langer open zou blijven dan gepland. Daarvoor ondertekenden de bewoners van buurtschap Nauerna, de emeente, de provincie, het Havenbedrijf Amsterdam en Afvalzorg in juni 2013 een overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit veertien afspraken over de toekomst van de Nauernasche Polder. Eén van de afspraken is de realisatie van een recreatiepark op de voormalige vuilstort.

Reacties