Vlusch blijft voorlopig onveranderd voor iedereen toegankelijk

Foto: Google Street View

Het college kan zich goed voorstellen dat fietsers zich op de Vlusch in Krommenie ‘ongemakkelijk voelen,’ maar er is geen noodzaak om de verkeerssituatie te veranderen. De Vlusch heeft een functie in de verkeerscirculatie in het dorp, dat vanwege de historische stratenstructuur nu eenmaal weinig ruimte heeft voor gemotoriseerd verkeer.

Dat antwoordt het college op vragen van D66-raadslid Jan de Vries, die graag had gezien dat de Vlusch in de toekomst nog uitsluitend gebruikt zou mogen worden voor bestemmingsverkeer en zwakke verkeersdeelnemers. Het antwoord van het college is automobilisten in een dergelijke straat rekening moeten houden met kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers. In het verleden zijn al aanpassingen doorgevoerd door onder andere de aanleg van een voetpad en het instellen van een vrachtwagenverbod. Verkeer in de richting van Krommeniedijk en Willis is óók bestemmingsverkeer, aldus het college.

Zaans Mobiliteitsplan

Een eventuele aanpassing van de functie van de Vlusch zou gevolgen hebben voor het hele verkeersnetwerk van Krommenie. ‘Wij vinden het onverstandig om dit nu als losstaande ingreep te doen. Zoals u weet werken wij momenteel aan het Zaans Mobiliteitsplan. In dit ZMP wordt vastgelegd hoe wij om willen gaan met mobiliteit in Zaanstad. Ook worden de hoofdverkeersnetwerken daarin opnieuw vastgelegd. Vooruitlopend daarop de functie van de Vlusch aanpassen, vinden wij ongewenst. Wij geven er de voorkeur aan nu eerst het ZMP op te stellen. Vervolgens kunnen we, met het ZMP in de hand en met input van bewoners en belanghebbenden uit heel Krommenie het netwerk van Krommenie tegen het licht houden en bepalen wat passende oplossingen zijn,’ schrijven B & W.

Werk Weverstraat

Het oudere deel van Krommenie heeft in 2005 na een uitgebreid participatieproces een verkeerscirculatieplan gekregen. ‘Er is destijds geconcludeerd dat de huidige verkeerscirculatie het best haalbare resultaat is. Vervolgens is de besluitvorming door de rechter getoetst en bevestigd.’ Vrees dat de geplande werkzaamheden aan de Weverstraat de druk op de Vlusch zullen doen toenemen bestaat er niet op het stadhuis. Als de Weverstraat is afgesloten wordt het verkeer omgeleid. Vanaf de A9 en N203 rijdt het verkeer via de Rosariumlaan naar Willis. ‘Die weg is logisch én geschikt.’ De route via de N246 gaat via de Noordervaartdijk, de Kruisstraat en de Vlusch. ‘Dit wijzigt niet door de werkzaamheden aan de Weverstraat.’

 

Reacties