Te veel parkeerplekken en te weinig groen bij AH Vos

De omgeving was voorheen een stuk groener.
Foto: Google Earth

Hardnekkig doorvragen van Rosa heeft aan het licht gebracht dat AH Vos zich niet aan de verleende vergunning heeft gehouden voor het parkeerterrein naast het A8-viaduct in Koog aan de Zaan. Er zijn in totaal elf parkeerplekken meer gekomen dan waarvoor toestemming was gegeven.

Op een tweede serie vragen van steunfractielid Menno de Haas antwoordt het college dat er twee extra plekken zijn gekomen op wat was bedoeld als een pleintje aan de Raadhuisstraat plus nog negen andere. De groenzone is daardoor kleiner geworden dan de bedoeling was en dat gaat de gemeente niet zomaar door de vingers zien. Albert Heijn Vos kan daarom een vooraankondiging van handhavend optreden tegemoet zien. De overtreder krijgt dan de mogelijkheid om zijn of haar zienswijzen kenbaar te maken en vervolgens wordt indien nodig een last opgelegd om de vastgestelde overtreding te beëindigen. Dat zou in dit geval kunnen inhouden dat de feitelijke situati in overeenstemming moet worden gebracht met de vergunning.

Alcohol

Het college laat ook weteh dat inmiddels rond het viaduct ook weer borden zijn geplaatst die erop wijzen dat ter plekke sprake is van een verbod op het in het openbaar nuttigen van alcohol. In het recent vastgestelde Aanwijzingsbesluit alcoholvrije zones is de locatie opnieuw als zodanig aangewezen.

Reacties