Luilak niet afgeschaft, maar toekomst vuren ongewis

Foto: Pixabay

De gemeente gaat in gesprek met de organisatoren van de luilakvuren om na te gaan ‘of we volgend jaar een ander besluit kunnen nemen’ over de luilakviering. Of dat tetekent dat de vuren toch niet worden afgeschaft blijft in de lucht hangen: ‘De wijze van viering van luilak kan in de tijd worden aangepast aan veranderende waarden en omstandigheden,’ luidt het antwoord op vragen van Marianne de Boer van Liberaal Zaanstad.

Zij maakte bezwaar tegen het voornemen van het college om het verbod op de luilakvuren van dit jaar, dat werd ingegeven door de coronamaatregelen, meteen maar een permanent karakter te geven. De Boer vindt dat het verkwanselen van een stuk van de Zaanse identiteit en later sprak ook Rosa zich uit tegen het einde van de vuren. ‘Tradities zijn mooi en dienen zoveel als mogelijk te blijven bestaan. Echter in dit geval niet ten koste van veiligheid, gevaar en/of milieuproblemen,’ schrijft het college nu in een reactie. ‘Wij zijn het met u eens dat het luilakfeest een bijzonder feest is en dat het van generatie op generatie kan worden overgebracht. Wij hebben niet het feest luilak afgeschaft. Wij hebben voor dit jaar gekozen om geen ontheffing meer te verlenen voor iets dat al niet mag, namelijk de luilakvuren.’

Karakter veranderd

Volgens het college is in de loop der jaren het karakter van luilak veranderd. Om de viering te reguleren en om ongeregeldheden te voorkomen is extra inspanning en capaciteit nodig en daarnaast ‘speelt het milieuaspect een steeds belangrijkere rol in het geheel’. Waar al die overwegingen toe gaan leiden blijft nog even in nevelen gehuld. Maar het lijkt er niet op dat de organisatoren van de brandstapels alvast opgelucht kunnen ademhalen: een andere manier om uiting te geven aan het Zaanse sentiment rond luilak lijkt in de lucht te hangen.

Reacties