SP vraagt actie van college om huurhoging te voorkomen

Foto: Pixabay / Tumisu

De SP komt donderdag tijdens de raadsvergadering met een motie die het college ertoe moet bewegen op korte termijn met alle verhuurders in de gemeente in gesprek te gaan over het achterwege laten van de jaarlijkse huurwerhoging in juli.

De Eerste Kamer nam op 21 april een motie aan om de huren in dit bijzondere coronajaar te bevriezen, maar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weigert die uit te voeren. Vandaag bleek opnieuw dat zij vasthoudt aan de maximale verhoging van 5,1 procent. Daarmee betalen de huurders in de sociale sector nog steeds via de verhuurderheffing nog steeds voor de vorige crisis en krijgen nu tijdens een nieuwe crisis opnieuw een huurverhoging voor de kiezen, aldus de motie van de SP. En ook de huren in de vrije sector gaan weer omhoog. Omdat Covid-19 voor veel mensen hun bestaanszekerheid heeft weggevaagd wegens baanverlies of het wegvallen van opdrachten vraagt de SP in Zaanstad om compassie bij verhuurders.

Niet voor iedereen maatwerk

Voor rond 1000 Zaanse huurders met een kleine beurs wordt bij de jaarlijkse huurverhoging maatwerk toegepast, maar daarbij worden lang niet alle huurders betrokken, argumenteert raadslid Evert Hartog. De SP acht een een generieke huurbevriezing noodzakelijk. Hij vraagt de gemeenteraad ‘een eerste noodzakelijke stap te zetten en een krachtig signaal’ aan de verhuurders te geven en alle huurders in deze financieel onzekere tijden te steunen. Zaanstad zou ook ‘op zeer korte termijn’ aan het kabinet moeten laten weten dat een algemene bevriezing van de huren ditmaal onontkoombaar is.

Reacties