Honderden inwoners ontzien bij jaarlijkse huurverhoging

Foto: PxHere / CC0 Public Domain

De woningcorporaties en de gemeente trekken samen op om minima te ontzien als de huur niet in verhouding is met het maandelijks inkomen. Zij schreven 1000 huurders aan en informeerden hen over de mogelijkheden. Bijna tweederde van die groep is al in actie gekomen en een groot deel krijgt hierdoor een lagere huurverhoging, geen huurverhoging of zelfs een huurverlaging.

Door de coronacrisis maken Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard en Wormer Wonen bij de jaarlijkse huuraanpassing meer gebruik van maatwerk, om te voorkomen dat huurders met een plotseling verlies van inkomen in de problemen raken en hun huur niet langer kunnen betalen. Het gaat om huurders die afhankelijk zijn van de bijstand of die gebruikmaken van een minimaregeling en maandelijks meer dan 619 euro aan huur betalen. Woningcorporaties hebben geen inkomensgegevens van huurders. Om toch juist deze mensen te benaderen hebben de Zaanse corporaties de medewerking van gemeente gevraagd. ‘Het initiatief was een uitdaging qua tijdsplanning en privacyregelgeving, maar dankzij de intensieve inzet van alle partijen is de tegemoetkoming mogelijk gemaakt,’ aldus de gemeente in een persbericht.

Doelgroep mogelijk groter

Het ondersteunen van mensen met een minimuminkomen is een speerpunt in de samenwerking tussen corporaties, de gemeente en huurdersorganisaties. In december 2019 tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst met afspraken om deze groep nog meer tegemoet te komen. Namens het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) zegt Onno Elema: ‘Wij hebben als huurdersorganisaties afspraken gemaakt over betaalbare woonlasten, die in verhouding zijn met het inkomen van huurders. Ook hebben wij gesproken over preventieve maatregelen en een effectieve aanpak rondom schulden. De corporaties en Zaanstad hebben de handen ineen geslagen en goed samengewerkt om juist deze groep huurders te ontzien bij de huuraanpassing. Overigens roepen wij huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur die geen brief hebben ontvangen op om te onderzoeken of maatwerk ook voor hen van toepassing is.’

Huisuitzettingen

Wethouder Song├╝l Mutluer van onder meer Wonen en Armoedebeleid vindt het ‘mooi om te zien waar een goede samenwerking toe kan leiden’. ‘Eerder zagen we het ook bij het gezamenlijk terugdringen van het aantal huisuitzettingen door betalingsachterstanden. Iedere huisuitzetting is er een te veel en mijn waardering is groot voor de manier waarop de corporaties zich hard maken voor de kwetsbare huurders. En ik ben trots dat we ook nu, in een tijd waarin we afstand moeten houden, elkaar weer zo goed hebben weten te vinden.’ Ook in de komende jaren zetten de corporaties en de gemeente zich gezamenlijk in om mensen met een minimuminkomen te benaderen om maatwerk te kunnen bieden.

Plannen Parteon

Harry Platte, directeur-bestuurder Parteon zegt in het persbericht: ‘De corporaties investeren de komende jaren honderden miljoenen in extra nieuwe woningen en het renoveren en verduurzamen van bestaande woningen. Betaalbare huren blijven hierbij van het grootste belang. Het is goed om de laagste inkomens dan ook speciale aandacht te geven bij de huuraanpassing. De mogelijkheden blijven wij actief communiceren zodat we zoveel mogelijk huurders bereiken die in aanmerking komen voor maatwerk.’


Reacties