‘Extra geld voor Poelenburg ten koste van naschoolse opvang elders’

Foto: Google Earth

Het is Democratisch Zaanstad in het verkeerde keelgat geschoten dat scholen door de hele gemeente minder geld te besteden hebben voor naschoolse opvang omdat er extra geld gaat naar Poelenburg en Peldersveld. Dat gaat ten koste van kinderen met een achterstand elders die evenveel recht hebben op activiteiten die hen helpen bij hun ontwikkeling.

Naschoolse opvang behelst activiteiten de motoriek aanscherpen, de culturele ontwikkeling bevorderen, de gezondheid verbeteren door bijvoorbeeld sport en spel en die de intellectuele ontwikkeling een extra zetje geven door bijvoorbeeld computerles, schaken en muziekles. Volgens DZ wordt het budget van alle scholen met 20 procent gekort ten behoeve van leerlingen in Poelenburg en Peldersveld, maar is die informatie de raad onthouden toen er gesproken werd over het Uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en Onderwijs in Poelenburg en Peldersveld, zodat de raadsleden zich daar ook niet over hebben kunnen uitspreken.

Wat en door wie?

Fractievoorzitter Juliëtte Rot stelt er nu vragen over aan het college. Zo wil ze weten of het klopt dat de naschoolse activiteiten in Poelenburg gebruikt worden voor ‘op religie gebaseerde vakken’ en dan ook nog eens door ‘zelfbenoemde (niet-getoetste) vakmensen’ in plaats van daarvoor opgeleid onderwijzend personeel. DZ wil daarom niet alleen inzicht in de verdeling van de budgetten voor de verlengde leertijd over de hele gemeente, maar wil ook weten of en hoe gecontroleerd wordt waar dit geld uiteindelijk voor wordt ingezet. Het zijn de scholen zelf die geld aanvragen om hun achterstandsleerlingen extra tijd en aandacht te geven. ‘Komt het voor dat scholen in Poelenburg en Peldersveld al ruimhartig van deze regeling gebruikmaken en op deze manier beschikken over een veel groter budget dan scholen elders in Zaanstad,’ is één van Rots vragen.

Corona

Zij heeft bovendien nog meer op haar lever wat Poelenburg betreft. De reportage die Nieuwsuur op 19 april uitzond over de Zaandamse wijk in coronatijd voedde de twijfels die de partij al langer ventileert over het succes van de speciale aandacht voor Poelenburg. Nu wil zij onder andere weten of er voor die wijk ook voor een afwijkende aanpak is gekozen wat betreft de de informatievoorziening over het coronavirus. Uit de televisiereportage bleek dat de eerste oproepen van premier Mark Rutte om afstand te houden en geen handen meer te schudden in de wijk massaal genegeerd werden, en pas leken door te dringen toen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in eigen land vergelijkbare maatregelen afkondigde. ‘Uit voornoemde reportage blijkt nogmaals pijnlijk dat in de wijk sprake is van een parallelle samenleving,’ schrijft Rot nu.

Tweetaligheid

Sinds 2018 is Zaanstad in Poelenburg en Peldersveld bezig met een voorschools educatief traject voor vier dagdelen in de week, voor alle kinderen vanaf twee jaar. Hierdoor komen kinderen eerder in aanraking met de Nederlandse taal en worden sociale vaardigheden ontwikkeld. Daarvoor was vorig jaar 640.750 euro beschikbaar, dit jaar 1.443.300 euro en vanaf 2021 1.353.300 euro. Het heeft DZ dan ook hogelijk verbaasd dat er nieuw beleid is aangekondigd waarbij de nadruk op het vroeg aanleren van de Nederlandse taal is verschoven naar een voorkeur voor een tweetalige opvoeding wanneer ouders het Nederlands onvoldoende beheersen.

Volgens wethouder Natasja Groothuismink is het thuis spreken van de taal waarin ouders zich het beste kunnen uitdrukken te verkiezen boven steenkolennederlands, al legde ze er de nadruk op dat ook de ouders aan de slag moeten blijven met het onder de knie krijgen van de taal van het land waarin ze wonen. Democratisch Zaanstad is nog niet overtuigd van het nut van deze koerswijziging.

 

 

 

 

Reacties