PVV vreest ‘parkeerhel’ als bouwplan Kan Palen wordt uitgevoerd

Een impressie van de toekomstige woonwijk.
Foto: Gemeente Zaanstad

De PVV voorziet twee negatieve effecten als de gemeenteraad donderdag akkoord gaat met het bestemmingsplan dat 750 woningen mogelijk maakt op het terrein van Kan Palen en belendende percelen aan de Oostzijde in Zaandam. Mogelijk verdwijnt het te verplaatsen bedrijf van Touwen & Co hierdoor uit Zaanstad en de partij vreest dat parkeren niet alleen in de nieuwbouw, maar in de hele Hofwijk een hel zal worden.

In het originele plan van de gemeente zouden er 160 woningen komen, maar dat aantal is inmiddels opgetrokken naar 750 om de woningbouwdoelstellingen te kunnen realiseren. Het terrein tussen de Zaan en de Hoornse Lijn is volgens de PVV te klein voor dat aantal huizen: er is slechts één ontsluitingsweg via de Hof van Zaenden naar de Heijermanstraat. ‘Waarom wil de gemeente op zo’n relatief klein stukje grond zoveel huizen bouwen?’ vroeg de fractie zich dit weekeinde af op Facebook. Aan de overkant van de Heijermanstraat wordt het woningbouwplan Oostzijderveld ontwikkeld en op een grotere kavel worden daar ‘slechts’ 380 woningen gebouwd.

Om het plan Kan Palen te kunnen realiseren wordt de parkeernorm fors verlaagd. ‘Als excuus zegt de wethouder dat bewoners van tevoren weten dat er weinig parkeerplaatsen zullen zijn in de woonwijk. Maar dit is een slecht excuus. De huidige bewoners van de Hofwijk zijn daar ook de dupe van. Hun parkeernorm gaat daarmee ook omlaag. Hun wijk krijgt geen upgrade, maar krijgt een transformatie naar een onbereikbare parkeerhel,’ aldus de tekst op Facebook.

Amendement

Fractievoorzitter Peter van Haasen komt daarom donderdag met een amendement om de verlaagde parkeernorm – waardoor de ontwikkelaar minder parkeerruimte hoeft op te nemen in de plannen – alleen van toepassing de verklaren op de nieuwbouw en niet ook op de bestaande, aangrenzende 480 woningen in de wijk. Zij zouden bijna 100 parkeerplekken moeten inleveren, aldus het amendement. In totaal zouden er door het aanwijzen van de hele Hofwijk als ‘zeer sterk verstedelijkt gebied’ 250 minder plekken nodig zijn dan zonder die ingreep in het geldende regime. De PVV wil daarom dat die uit het bestemmingsplan wordt geschrapt, ook al omdat komend voorjaar de herziening van de gemeentelijke Parkeernota ter tafel komt.

Verhuizing Touwen

Wat de gedwongen verhuizing van Touwen betreft komt de PVV met een motie. De gemeente wil daar twee miljoen euro in steken omdat zonder de grond waarop het bedrijf nu staat woningbouw op het zwaar vervuilde terrein van Kan Palen niet rendabel te maken is. Maar ‘door een eventuele verhuizing van de firma Touwen & Co buiten de gemeentegrenzen’ kunnen arbeidsplaatsen verloren gaan, vreest Van Haasen en dat in een gemeente die al een bovengemiddeld aantal inwoners zijn met een uitkering telt: ‘We niet ten koste van woningbouw alle bedrijven die in de weg zitten de gemeente uit jagen.’

De motie stelt dat elke arbeidsplaats voor de gemeente belangrijk moet zijn en dat wanneer Zaanstad een dergelijk hoog bedrag gaat betalen voor de verhuizing van de verffabriek, er naar gestreefd moet worden om een alternatieve locatie binnen Zaanstad te vinden.

Reacties