Prullenbakken Jagersplas al niet veilig meer voor vuurwerk

Foto: Peter Arendse

‘Eerste slachtoffer Jagersplas, onder het motto: dat doet mijn kind niet,’ schreef een lezer die ons twee foto’s stuurde van een door vuurwerk uiteen gereten prillenbak nabij het Reitdiep. Het regent al langer klachten en eind vorige maand riep wijkagent Mark Krom inwoners op om zwaar vuurwerk vooral bij te politie te melden. Wij vermoeden dat deze bak ook niet door een rotje is geraakt…

Vuurwerk heeft altijd negatieve gevolgen heeft voor het dierenwelzijn, maar zeker als het wordt afgestoken in natuurgebieden. De gemeenteraad van Zaanstad heeft afgelopen juni bovendien een motie aangenomen die het afsteken van vuurwerk door particulieren in parken verbiedt. Ook tijdens de jaarwisseling als er legaal consumentenvuurwerk mag worden afgestoken zijn die plekken voortaan dus taboe. Voor vuurwerkshows is de vergunningverlening in handen van de provincie. Die heeft alleen het afsteken van professioneel vuurwerk tijdens het broedseizoen in vogelrichtlijngebieden in de ban gedaan. 

Reacties