Plannen Thorbeckeweg verder richting start bouw medio 2021

Foto: Gemeente Zaanstad

Er zijn 24 ‘officiële’ reacties binnengekomen op de voorgestelde aanpak van de Thorbeckeweg en 40 via sociale media. Een animatie van het project op YouTube is meer dan 4000 keer bekeken. De meeste reacties op de plannen om de verkeersdruk in Vijfhoek, Ambacht en Thorbeckeweg aan te pakken waren positief, met enkele kanttekeningen voor aanpassingen of oplossingen die echter veelal al waren gesneuveld vanwege de kosten.

Sommige indieners gaven aan zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast en beide aspecten worden in vervolgonderzoeken nog verder onderzocht. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om één en hetzelfde snelheidsregime toe te passen op de Thorbeckeweg, waar nu nog meerdere maximumsnelheden afgewisseld worden. Daarnaast wordt bekeken of het Shell-tankstation bij de Vijfhoekkruising naar een locatie een stuk richting het oosten verplaatst kan worden, eveneens langs de Thorbeckeweg. Dat betekent naar verwachting dat er minder bomen hoeven te sneuvelen en dat er een grotere afstand komt tussen de weg en de woningen. De start van de bouw wordt medio 2021 verwacht en de oplevering eind 2022 / begin 2023. Het verbeteren van de Thorbeckeweg betekent op hoofdlijnen:

  • Een onderdoorgang bij de Vijfhoekkruising voor het oost-westverkeer met een kortere en veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers;
  • Een nieuwe T-aansluiting op de Thorbeckeweg ter hoogte van busbrug De Vlinder. Dit zorgt voor een centralere entree van de Achtersluispolder voor het autoverkeer en een directere en snellere verbinding voor gebruikers van het openbaar vervoer;
  • Het afsluiten van de Westkolkdijk dat ervoor zorgt ervoor dat het verkeer op de Thorbeckeweg naar de A8 beter doorstroomt;
  • Voor de fietser wordt ter hoogte van bedrijventerrein Ambacht een fietsbrug gerealiseerd en bij bedrijventerrein Skoon een fietstunnel voor de vlotte en veilige doorstromin

Er is op verschillende vlakken in de plannen rekening gehouden met het groen, de diversiteit en de beplanting. Alle te kappen bomen worden teruggeplant en uit overleggen met Kontact Milieubeheer Zaanstreek zijn verschillende verbetermaatregelen gekomen, zoals een Honey Highway voor bijen waarvoor de bermen van de weg met een bloemenmengsel worden ingezaaid dat meerdere seizoen bloeit. Voor elke te herplanten boom is het budget verhoogd van 400 naar 750 euro, zodat er grotere vervangende bomen met meer natuurwaarde kunnen komen.

Verkeersmaatregelen

Er wordt nog gestudeerd op verkeersomleidingen en verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden. Verwacht wordt dat daar eind dit jaar een plan voor ligt. Het verkeer op de N516 – Thorbeckeweg moet met twee maal twee rijstroken van maandag tot en met vrijdag ongestoord kunnen blijven rijden. Het noordelijke deel van de Wibautstraat moet volledig aangesloten op de Thorbeckeweg en alleen het zuidelijke deel mag tijdelijk voor meerdere maanden afgesloten worden, maar pas na de aanleg van de nieuwe aansluiting ter hoogte van de Vlinder. Er moet geen extra verkeer over de Zuiddijk geleid worden en bus- en fietsbrug de Vlinder moet verder verkeersvrij blijven. Of busbrug de Binding gedurende de bouwperiode 24/7 open kan is nog niet besloten.

Voorstellen om openingen van de Den Uylbrug voor de scheepvaart te beperken maken geen kans. De provincie coördineert en beheert e openingstijden en openingsregimes van de vaarwegen namens tien vaarwegbeheerders (Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap, de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend, Zaanstad en dan nog WaterNet). n van de doelstellingen is het bevorderen van de beroepsvaart op de Zaan om minder vrachtvervoer over de weg noodzakelijk te maken. De beroepsvaart vindt altijd doorgang ongeacht het tijdstip en het aantal voorgaande openingent.

Recreatievaart

Voor de recreatievaart is afgesproken dat er maximaal twee keer per uur een brug of sluis voor die schepen opengaat. Wel mag de recreatievaart meevaren indien er een aanvraag is van de beroepsvaart. Een tunnel in plaats van een brug zit er niet in: die zou circa 900 miljoen euro zou kosten terwijl op dit moment het beschikbare budget rond 80 miljoen bedraagt. Een tunnel bij Buitenhuizen vergt een vergelijkbare investering.

 

Reacties