Tot en met 19 juli inspraakronde verkeer Thorbeckeweg

Foto: Gemeente Zaanstad

Het voorkeursontwerp Aanpak Thorbeckeweg is aangenomen door de gemeenteraad en inwoners van Zaanstad kunnen er nu op reageren.

Het verkeer in Zaandam Zuid staat onder druk. De komende jaren wordt het op de Thorbeckeweg en de kruispunten bij de Vijfhoek en bij bedrijventerrein de Ambacht nog drukker dan het nu al is. Dit komt mede door de toekomstige groei van het verkeer door woningbouw rondom Zaandam centrum en de uitbreidingsplannen van de bedrijventerreinen Hoogtij en Zuiderhout. Mocht er alsnog een opening komen voor grootschalige nieuwbouw op het Hembrugterrein dan zal die ontwikkeling nog sneller gaan.

De afgelopen periode is een planstudie voor Zaandam Zuid gemaakt. Daarin is een voorlopige voorkeur voor een oplossing uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Ook is de haalbaarheid en maakbaarheid van het voorkeursontwerp onderzocht en is gekeken naar luchtkwaliteit, geluid, flora en fauna en bodem. Het verbeteren van de Thorbeckeweg betekent op hoofdlijnen:

  • Een onderdoorgang bij de Vijfhoekkruising voor het oost-west verkeer met een kortere en veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers, en waar mogelijk busstroken voor het openbaar vervoer;
  • Een nieuwe T-aansluiting op de Thorbeckeweg ter hoogte van busbrug De Vlinder. Dit zorgt voor een centralere entree van de Achtersluispolder voor het autoverkeer en een directere en snellere verbinding voor gebruikers van het openbaar vervoer;
  • Het afsluiten van de Westkolkdijk. Dit zorgt ervoor dat het verkeer op de Thorbeckeweg beter doorstroomt naar de A8.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen nu reageren op het gekozen ontwerp. De reacties worden gebruikt om het ontwerp definitief te maken. Tot en met vrijdag 19 juli kan iedereen zijn of haar mening geven. De documenten staan op de website www.thorbeckeweg.zaanstad.nl. Reageren kan via deze website of schriftelijk door een brief te sturen naar de Vervoerregio Amsterdam, ter attentie van Jasper Hink en onder vermelding van Reactie voorkeursontwerp Thorbeckeweg, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam.

 

Reacties