Toekomstscenario’s voor het verkeer in Zaandam Zuid: drie kaarten

Foto: Google Street View

Vanmiddag kunnen bewoners van Zaandam Zuid de alternatieven voor het project Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (Avant) bekijken en er hun licht over laten schijnen. Er liggen vier varianten op tafel.

Avant is een gezamenlijke studie van de Vervoerregio Amsterdam (de trekker van het geheel), de provincie, Zaanstad en Oostzaan met als doel de doorstroming op de Thorbeckewegweg/N516 in de toekomst te garanderen.

Belangrijke aanleidingen zijn de huidige en toekomstige doorstromingsproblemen op het kruispunt Thorbeckewegweg/Wibautstraat in de Vijfhoek, de ambitie om de ZaanIJtangent – de hoogwaardige buslijn tussen Amsterdam-Noord en Zaandam – beter door te laten stromen, de toekomstige ontwikkeling van de Achtersluispolder, de plannen van het rijk met de A8 en de A9 en het sluipverkeer van Poelenburg door Oostzaan.

Schetsontwerpen

De scenario’s zijn uitgewerkt in verkeerskundige schetsontwerpen om de ruimtelijke consequenties in beeld te krijgen (denk aan grondaankopen, bomen kappen, watergangen dempen, kabels en leidingen verleggen) en om de benodigde investeringskosten globaal te kunnen bepalen. Er komen ook nog visualisaties van de scenario’s.

Dit scenario bestaat uit het uitbreiden van rijstroken en opstelstroken rondom de Vijfhoek (drie rijstroken rechtdoor oost-west plus een extra busbaan aan de noordzijde) en fietsers ongelijkvloers; een nieuwe gelijkvloerse T-aansluiting met verkeerslichten naast busbrug De Vlinder voor auto’s en bussen van en naar de Achtersluispolder; het weghalen van de aansluiting Westkolkdijk bij de Ambacht en het weghalen van de voetgangers oversteek daar. Dit wordt nog aangevuld met extra rijstroken op en rond de A8 en de Verlengde Stellingweg, maar dat valt onder verantwoordelijkheid van het Rijk.

In dit alternatief wordt het kruispunt Vijfhoek ongelijkvloers, waarbij de oost-weststroom (N516/Thorbeckeweg) onder de Wibautstraat doorgaat. Met op- en afritten wordt de Wibautstraat aangesloten op de N516. De Wibautstraat blijft op het maaiveld liggen, de N516 gaat er in een tunnelbak onderdoor. Naast busbrug De Vlinder komt een gelijkvloerse T-aansluiting op de N516 voor auto’s en bussen om de Achtersluispolder goed te ontsluiten. De Westkolkdijk wordt afgesloten; de Ambacht blijft wel aangesloten op de N516.

Dit scenario bestaat uit het uitbreiden van de capaciteit op de Vijfhoek (drie rijstroken rechtdoor oost-west plus een busbaan aan noordzijde) en het weghalen van het langzaam verkeer op deze kruising. Ter plaatse van de huidige Vlinder komt een volledig nieuwe ongelijkvloerse aansluiting voor de ontsluiting van Poelenburg en de Achtersluispolder. De Ambacht en de Westkolkdijk worden losgekoppeld van de N516 en ongelijkvloers met elkaar verbonden, met een tunnel onder de N516 door.

De inloopbijeenkomst in Wijkcentrum Poelenburcht duurt van 16:30 tot 20:00 uur.

Reacties

0