Nu ook hier sponsoren Sintintocht ‘benaderd’ door tegenstanders zwarte Piet

Foto: Pixabay / Nietjuh

Ook sponsoren van Sinterklaastintochten in Zaanstad zijn inmiddels ‘benaderd door een organisatie die tegen zwarte Piet is,’ schrijft burgemeester Jan Hamming aan de gemeenteraad. ‘Uit berichtenverkeer op sociale media en contact met één van de Sintcomités blijkt dat sponsoren recent benaderd zijn door een organisatie die tegen zwarte Piet is en dat als gevolg hiervan een sponsor zich mogelijk terugtrekt.’

Eind oktober kon Hamming de raad nog melden dat intimidatie zoals die eerder in Den Haag aan de orde was geweest in Zaanstad niet voorkwam. Dat is inmiddels  veranderd. Maar ‘commerciële sponsoren maken – hoe vervelend dat ook is voor het betreffende Sintcomité – zelfstandig de afweging om wel of niet en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven to ondersteunen,’ schrijft de burgemeester. ‘De gemeente is hier geen partij in. Wel is de gemeente in nauw overleg met het betreffende Sintcomité en heeft begrepen dat bij bedreiging of andere mogelijke strafbare feiten er aangifte bij de politie zal worden gedaan.’

De brief die in Den Haag werd verspreid. Niet duidelijk is of hier dezelfde organisatie actief is met dezelfde middelen.

Dialoog en maillots

Zaanstad is als subsidieverstrekker voor de intochten zelf ook benaderd door de niet bij naam genoemde organisatie. Dat voor de feestelijke intochten geld ter beschikking wordt gesteld staat niet ter discussie: het zijn maatschappelijke evenementen ‘waar de maatschappelijke discussie over gevoerd moet worden, zonder dat deze van bovenaf opgelegd moet worden’. De gemeente faciliteert de dialoog tussen Sinterklaascomités en tegenstanders van zwarte Piet en actievoerders. Afgelopen week heeft er zo’n dialoog in besloten kring en in goede harmonie plaatsgevonden, aldus Hamming. ‘Naar aanleiding van de landelijke Sinterklaasintocht heeft de gemeente alle lokale Sintcomités ondersteund in het afstappen van zwarte maillots en handschoenen en hen de gelegenheid geboden om gekleurde maillots en handschoenen aan te schaffen.’ De gemeente organiseert verder twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle lokale comités.

Reacties

0