Corporaties willen af van verhuurdersheffing en gaan bouwen

Foto: Piqsels

Meer dan 180 woningcorporaties hebben vandaag bezwaar bij de Belastingdienst ingediend tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die de corporaties betalen naast andere heffingen. Zij willen de 1,7 miljard euro die jaarlijks wordt afgedragen inzetten voor de volkshuisvesting. De ook in Zaanstad actieve corporatie Rochdale nam het voortouw. 

Rochdale betaalde dit jaar bijna 38 miljoen euro aan verhuurderheffing en van dat geld had de corporatie makkelijk 1000 extra mensen aan een betaalbare woning kunnen helpen, aldus bestuursvoorzitter Hester van Buren. In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn enorm en veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig om oudere woningen te onderhouden en te verduurzamen. Van de huurinkomsten van een jaar verdwijnt nu twee maanden in de staatskas.

Bron: Aedes

De extra belasting werd ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen, maar inmiddels is er sprake van een begrotingsoverschot – en van een wooncrisis. De woningcorporaties maken daatom principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel de afschaffing van de verhuurderseffing. Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis. Veel woningzoekenden delen op de website wooncrisis.nl de vaak uitzichtsloze situatie waarin ze verkeren en vertellen welke ingrijpende gevolgen het niet hebben van een eigen plekje heeft op alle facetten van het leven. Ook in Zaanstad. 

 

 

Reacties