Exploitant gesloten nachtclub Zaandijk heeft geen vergunning meer

De gesloten nachtclub.
Foto: Google Street View

De nachtclub aan de Lagedijk in Zaandijk die door de burgemeester een jaar gesloten werd na de aanhouding van een cocaïnedealer in het pand had sowieso dicht gemoeten omdat de exploitant verzuimd heeft een verlenging van zijn voor één jaar verleende vergunning aan te vragen. De aanleiding om het pand te sluiten was echter dat er bij de politie signalen waren binnengekomen die duidden op handel in harddrugs in de horecagelegenheid en dat die tijdens een controle ter plekke bevestigd werden.

De man die 34 wikkels cocaïne bij zich had is daarop gearresteerd en de zaak is met onmiddellijke ingang voor vier weken gesloten conform het beleid van de gemeente. De latere bestuurlijke maatregel om daar nog een jaar aan vast te plakken is genomen ‘om de bekendheid van het pand als drugslocatie tegen te gaan en herhaling van overtredingen van de Opiumwet te voorkomen’, aldus de antwoorden van Jan Hamming op vragen van de SP en GroenLinks. Inmiddels heeft de exploitant een nieuwe vergunningaanvraag ingediend, die nog niet is afgerond. Maar dat staat los van het gegeven dat noch hij noch de pandeigenaar er een jaar lang geen voet over de drempel mogen zetten.

Jurisprudentie

Of de eigenaar/manager op de hoogte was van de drugshandel in het bedrijf is volgens de burgemeester irrelevant: het is vaste jurisprudentie van de Raad van State dat de eigenaar van een perceel/woning/lokaal verantwoordelijk is voor hetgeen zich daar afspeelt. Voor de lange stuiting is gekozen om de drugsaanloop in de nachtclub ongedaan te maken. De algemene effecten van het sluiten van drugspanden zijn in Nederland nog niet onderzocht, schrijft Hamming ook. Het doel is het beschermen van de openbare orde en veiligheid, het tegengaan van de handel in verdovende middelen en het vergroten van de bewustwording over de risico’s van drugspanden. Sinds de sluitingen begonnen zijn is Zaanstad nog nooit door de rechter teruggefloten omdat bezaren tegen de maatregel gegrond werden verklaard. 

Onderzoek en evaluatie

Dit najaar begint de Taskforce Brabant Zeeland in samenwerking met de universiteit Tilburg een breed onderzoek naar de effecten van het sluitingsbeleid zoals dat ook in Zaanstad wordt toegepast. Om beter zicht te krijgen op de lokale maatschappelijke neveneffecten gaat Zaanstad dit najaar ook zelf een evaluatie van het zognoemde Damoclesbeleid doen. In deze evaluatie wordt gekeken naar de afwegingen die worden gemaakt om een pand te sluiten, het draagvlak onder Zaankanters met betrekking tot de sluiting van drugspanden en naar de tijdelijke oplossing die bewoners gevonden hebben als een woning wordt verzegeld. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel en de meldingsbereidheid van inwoners.

Reacties