Vragen D66 over kosten naamsverandering Piccolo – Hobo

Foto: Pixabay / Hans

D66 vindt dat de bewoners van de Piccolo in Zaandam die kosten moeten maken door de naamswijziging naar Hobo wel erg in de watten gelegd worden door de gemeente, die rekening houdt met een compensatie van 714,30 euro per woning. In het ergste geval levert dat met 28 adressen voor Zaanstad een uitgave van 20.000 euro op.

De fractie stelt hier nu schriftelijke vragen over en herinnert het college eraan dat bij de eesrte naamswijziging van Hobo naar Piccolo in 2015 door de betrokken bewoners maximaal 100 euro per persoon gedeclareerd mocht worden ‘ter besteding aan postzegels’ voor te versturen adreswijzigingen. D66 vindt het verschil tussen toen en nu wel erg groot en vraagt naar een verklaring daarvoor. De partij noemt de zo in hoogte verschillende bedragen bovendien ā€˜meten met twee matenā€˜.

Kwestie nog niet opgelost

De eerste naamswijziging werd doorgevoerd op wens van de bewoners zelf, die – naar achteraf bleek – de gekozen naam Hobo te veel associeerden met het woord homo. Toen de reden voor hun weerstand tegen de straatnaam Hobo aan het licht kwam besloot de gemeenteraad dat die naam weer in ere moest worden hersteld, omdat Zaanstad niet te boek wil staan als een homofobe gemeente. Overigens verwacht het college dat een aantal bewoners de hernieuwde naamswijziging bij de rechter zal aanvechten.

Reacties