‘Grondwaterstanden van beperkte invloed op risicofunderingen’

Rood betekent een risicofundering....
Rood betekent een risicofundering....
Foto: Funderingskaart gemeente Zaanstad

Verreweg de meeste problemen met funderingen van oudere panden in Zaanstad worden niet veroorzaakt door wisselende grondwaterstanden, omdat de bacteriën die de grenen palen aantasten zowel onder als boven het grondwater actief zijn. Droogte kan problemen wel verergeren, doordat de grond inklinkt en daardoor ‘meer aan de palen gaat hangen‘. De vorige zomer gebeurde dat bij weten van de gemeente drie keer; sindsdien zijn daarover geen meldingen meer geweest.

In antwoord op vragen van Democratisch Zaanstad over de relatie tussen verzakkende funderingen en droogte antwoordt het college dat momenteel 160 bouwblokken met in totaal 300 huizen in beeld zijn waar minimaal één meetpunt te snel zakt, dat wil zeggen meer dan de als kritiek beschouwde acht millimeter per jaar. Dergelijke grote verzakkingen betekenen dat de fundering niet sterk genoeg meer is om het gebouw te dragen, laat staan om extra belastingen te incasseren. Het laatste kan een periode van extreme droogte zijn, maar ook werk aan rioleringen of het kappen van bomen.

Nog 9500 risicofunderingen

In Zaanstad staan nog 9500 vooroorlogse woningen op een originele fundering, waarvan 8400 in particulier bezit zijn en 1100 het eigendom van corporaties. De gemeente beschikt over een grondwatermeetnet met 431 peilbuizen, waaronder 86 peilbuizen die de grondwaterstand automatisch meten. Aan de hand van de meetgegevens wordt het natuurlijke verloop van de grondwaterstand gemonitord. De gemeente probeert inwoners met een eigen woning op aangetaste korte houten palen op allerlei manieren te helpen via de Funderingsloket, maar het college is ook van mening dat het onderhoud van een woning de verantwoordelijkheid is van de pandeigenaar zelf en dat deze ervoor moet zorgen dat de fundering veilig is.

Eigen verantwoordelijkheid

De grondwaterstanden in Zaanstad geven geen aanleiding om houten funderingen in goede staat te vervangen voor betonnen of stalen funderingen. De meest voorkomende vorm van funderingsproblemen is de bacteriële aantasting en staat los van grondwaterstanden,‘ schrijven B & W. Op termijn zullen alle oude panden inclusief de fundering versterkt moeten worden of zullen de woningen in hun geheel moeten worden vervangen door moderne en sterke nieuwbouw. ‘Schimmelaantasting bij funderingen door langdurige droogte komt in Zaanstad zeer weinig en slechts lokaal voor, bovendien duurt deze vorm van aantasting circa tien onafgebroken jaren voordat dit problemen geeft.‘

Drainage

Grondwaterbeheermaatregelen krijgen volgens het college ‘de volle aandacht in projecten die in de openbare ruimte worden uitgevoerd‘ en de gemeente werkt al jaren met drainage onder de heersende grondwaterstand en in open verbinding met het oppervlaktewater om in een droge tijd zoveel mogelijk het polderpeil te handhaven. Bij een teveel aan water kan dit ook sneller worden afgevoerd. Het actief verhogen van de grondwaterstand lukt in Zaanstad niet of niet voldoende, in eerste instantie omdat het veen vaak slecht water doorlaat. Daarnaast zal naar verwachting het verhogen van het grondwaterpeil in gebieden met oude woningen met kelders in veel gevallen leiden tot wateroverlast in en om het huis. In een groot aantal gevallen ervaren Zaanse burgers nu al een teveel aan grondwater, aldus het college.

 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen