Nu landelijk alarm over verzakkende funderingen

Foto: Wikipedia

Het zou allemaal wel meervallen, dachten velen. De term ‘paniekvoetbal’ viel. Maar nu meldt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) dat door de lage grondwaterstand als gevolg van de droge zomer één miljoen huizen dreigen te verzakken. En Zaanstad had al voor de droogte een groot probleem.

De risicowoningen staan overal in Nederland en in minstens 83 gemeenten zijn al huizen verzakt. Hier kwam vorig jaar ook al een aantal meldingen binnen, liet de gemeente destijds weten. Volgens directeur Dick de Jong van het KCAF is dat echter nog maar het begin van een veel grotere een wijdverbreidere stroom aan alarmmeldingen – en slechts tien gemeenten, waaronder Zaanstad, hebben al beleid voor funderingsherstel ontwikkeld.

Eigenaar zelf verantwoordelijk

Dagelijks krijgt het KCAF nieuwe meldingen binnen over funderingsproblemen, vooral bij huizen die gebouwd zijn voor 1970. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de fundering van de woning en als de hele fundering moet worden vernieuwd kunnen de kosten oplopen tot 50.000 à 60.000 euro voor een doorsneewoning en 100.000 euro of meer voor een groter huis. In Zaanstad kan dan een beroep worden gedaan op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, maar dan nog moet de eigenaar diep in de duidel tasten.

En het kan snel gaan met een verzakking. Veel constructies kunnen een geleidelijke verzakking wel aan, hoewel klemmende deuren en scheve vloeren het woongenot niet bevorderen. Maar heiwerk in de buurt, langsdenderend zwaar verkeerd of een veranderende gewichtsverdeling door een verbouwing kunnen opeens tot grote scheuren en zelfs een dermate onveilige situatie leiden dat de woning tijdelijk verlaten de enige optie is. In Rotterdam hebben wijkbewoners de handen ineen geslagen en nemen voorzorgsmaatregelen.

Paalrot

De veel te korte, houten paalfunderingen die in Zaanstad in het verleden veel zijn toegepast kunnen bij een lage grondwaterstand kast krijgen van paalrot – een schimmel die het droogvallende deel van de palen aantast. ‘Als zo’n paal een à twee maanden per jaar droog staat is hij in een jaar of tien op. Vorig jaar was het bijna het hele jaar droog,’ zei De Jong in NRC Handelsblad. Steeds grotere en zwaarde (woon)gebouwen persen bovendien water en lucht uit het veen, waardoor de bodem sneller zakt.

Het tv-programma De Monitor besteedde onlangs aandacht aan het groeiende probleem van verzakkende woningen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen