Meer dan verdubbeling aantal huizen met acuut funderingsrisico

Foto: Wikipedia

Nu bijna alle woningen met een funderingsrisico voorzien van zijn meetboutjes wordt de mate van verzakking gemonitord bij ongeveer 10.000 panden. ‘Mogelijk als gevolg van de droge zomer van 2018 wordt inmiddels een ruime verdubbeling gezien van het aantal woningen dat door de veiligheidsgrens van acht millimeter per jaar dreigt te zakken,’ aldus de gemeente. Dat betekent ongeveer 300 risicowoningen erbij.

Het staat in de Voorjaarsnota bij de mogelijkheden die het college heeft bekeken om geld te besparen. De funderingen van oudere woningen zijn een hoofdpijndossier voor zowel de gemeente als huiseigenaren. Herstel loopt behoorlijk in de papieren en daarom zijn regelingen bedacht en is een fonds opgezet om eigenaren daarin financieel tegemoet te komen. Nu Zaanstad fors moet besparen was een van de denkrichtingen stoppen met een bijdrage uit het investeringsfonds aan funderingsherstel en met de ambtelijke inzet daarvoor.

Verergering problemen

Het lijkt er echter op dat de gemeente zich daarmee in de eigen voet zou schieten. Droogte lijkt inderdaad meteen een effect te hebben op verzakkende houten funderingen – zoals al was voorspeld – en verwacht wordt dat er vaker lange perioden van hitte en droogte zullen komen als gevolg van klimaatverandering. Dat zou dus betekenen dat steeds meer woningen de kritische grens naderen waarbij er ingegrepen moet worden, maar als de gemeente tegelijkertijd een terugtrekkende beweging maakt worden de problemen alleen maar groter.

Hogere kosten

Op den duur kan dat leiden tot meer calamiteiten, aansprakelijkheidstellingen en handhavingsprocedures, verwacht het college. Die kunnen veel geld en capaciteit gaan kosten. ‘Minder inzet van financieel middelen aan de voorkant van het proces zorgt voor meer risico’s en minder veilig werken in de openbare ruimte.’ Onverwachte kosten bij bijvoorbeeld de vervanging van rioleringen liggen op de loer wegens noodzakelijke extra maatregelen tijdens het werk, calamiteiten en schades. Bovendien krijgt de gemeente minder zicht en grip op de funderingsproblematiek.

WOZ-waarde

Een laatste argument tegen het schrappen van de bijdrage uit het investeringsfonds aan funderingsherstel is dat de WOZ-waarde van panden met problemen sterk afneemt, waardoor minder inkomsten uit de onroerendezaakbelasting te verwachten zijn.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen