Raad van State vindt te grote concentratie vuilophaal onwenselijk

Foto: Gemeente Zaanstad

De Raad van State wees in april nog een verzoek van bewoners om geen restafvalcontainer te krijgen op de hoek Parkkaan – Noorderhoofdstraat in Krommenie af, maar dat betekent niet dat gemeenten hun gang kunnen gaan met het intekenen van plekken voor zulke containers. In een nieuwe uitspraak stelt de hoogste bestuursrechter van het land dat een verzamelplek voor minicontainers plus ook nog eens een ondergrondse restafvalbak voor de deur te veel van het goede is.

Een inwoonster van Rijswijk spande de zaak aan omdat zij al een verzamelplaats voor kliko‘s voor haar huis heeft en de gemeente van plan is om daar nog eens een of twee ondergrondse restafvalcontainers naast te zetten, op een meter of acht van haar gevel. De vrouw betoogde dat drie keer in de week de rolcontainers legen al veel geur- en geluidshinder geeft en bovendien overlast van zwerfafval. Op aanraden van de gemeente ging ze daarover met buurtgenoten in gesprek, maar dat is de verstandhouding niet ten goede gekomen en heeft niets opgelost. Saillant detail: het gaat om een nieuwbouwwijk waar deze manier van huisvuilinzameling zoals die ook in heel Zaanstad – met uitzondering van Saendelft – wordt uitgerold al was voorzien en dus in het ontwerp kon worden meegenomen. 

College teruggefloten

Het college had de aanwezigheid van de opstelplaats buiten de overwegingen voor de positionering van de restafvalcontainer(s) gehouden, maar is nu door de Raad van State teruggefloten: dat had er wel degelijk rekening mee moeten houden dat de bewoonster al een aanbiedplaats voor rolcontainers voor haar woning heeft, met alle overlast van dien. Er werden bovendien van de kant van de gemeente geen overtuigende redenen aangevoerd waarom die verzamelbakken niet ergens anders zouden kunnen staan. Er zou op andere geschikte locaties geen sprake zijn van onveilige situaties of onacceptabele loopafstanden.

Reacties