Prijswinnend maaiconcept ook toegepast op Assendelver Zeedijk

Foto: PxHere

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een onderscheiding gekregen voor zijn inspanningen voor bloemrijke dijken, de Pro Flora et Securitate – vrij vertaald Voor Planten en Veiligheid. Het project van het waterschap begon in de Hondsbossche Duinen, maar wordt inmiddels ook toegepast op onder meer de Assendelver Zeedijk.

Alles draait daarbij om het zogenoemde sinusbeheer: een maaimethode die werkt met slingerende maaipaden. Er wordt deels gemaaid, maar er blijft ook vegetatie staan. In een latere maaironde wisselt zich dit af. Daardoor krijgen meer planten gelegenheid om zich te wortelen, ontstaat een grotere soortenvariatie en dus een betere habitat voor insecten en vogels. De resultaten worden gemonitord door de Vlinderstichting. In de Hondsbossche Duinen en op de oude zeedijk is de afgelopen jaren gekeken naar zowel de geomorfologische ontwikkeling van de duinen als de ontwikkeling van habitats en vegetatie. Daarbij werd een indrukwekkende vestiging van in totaal 90 (nieuwe) plantensoorten geteld. De Pro Flora et Securitate is een initiatief van Deltacommissaris Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen en oud-watergraaf van Waterschap De Dommel. Glas wil met de prijs beheerders stimuleren om dijken te bekleden met een bloemrijke vegetatie.

Kees Stam kreeg de onderscheiding opgespeld door watergraaf Erik de Ridder van Waterschap de Dommel.

Kees Stam, voormalig portefeuillehouder Waterveiligheid bij HHNK, kreeg de onderscheiding uitgereikt door watergraaf Erik de Ridder van Waterschap de Dommel. Hij reageerde trots op de onderscheiding: ‘De Hondsbossche Duinen laten zien dat we als HHNK zowel veiligheid als biodiversiteit hoog in het vaandel hebben. Een stevige en veilige dijk is het voornaamste uitgangspunt voor het dijkbeheer. Hoe meer plantensoorten er op een dijk groeien, des te steviger is de graszode. Bovendien draagt een bloemrijke vegetatie enorm bij aan de biodiversiteit en beleving van het landschap.’

 

 

 

 

Reacties

0