Jeugdteams onder toezicht van landelijke inspecties

Foto: Public Domain Pictures

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Toezicht Sociaal Domein hebben bij de verantwoordelijke wethouders schriftelijk hun zorgen geuit over het jeugdbeleid in Zaanstad. Dat melden ze in een persbericht. Er moet binnen drie maanden een verbeterplan op tafel liggen.

Uit onderzoek van de gemeente zelf bleek volgens de toezichthouders dat er geen eensluidende visie bij de jeugdteams bestaat, dat er sprake is van handelingsverlegenheid (dit houdt in dat de professional niet handelt of weet te handelen ondanks zorgen of verontrustende signalen over een jeugdige), dat er onduidelijkheid bestaat over risico-inschattingen en dat er onderling gebrekkig wordt samengewerkt. De inspecties verwachten van de gemeente dat deze de regie neemt bij het uitwerken van de randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen en voor de implementatie en de borging hiervan in het gemeentelijke zorgstelsel.

Driemaandelijkse rapportages

Naast het verbeterplan willen de toezichthouders ook elke drie maanden een rapportage ontvangen over de risico-inschatting van kinderen in alle gezinnen die hulp in het zogenoemde drangkader ontvangen. De begeleiding van kinderen die risico’s lopen is niet vrijblijvend, omdat het uitgangspunt is dat daar waar kinderen bedreigd worden in hun ontwikkeling of wanneer hun veiligheid in het geding is, ingrijpen en ombuigen noodzakelijk is. Daarom wordt hiervoor vaak de term ‘drang’ gebruikt. Die leidt tot misverstanden en het idee dat ouders op een onterechte en niet toegestane manier onder druk gezet worden. Maar ‘drang’ geeft in dit verband slechts de urgentie van de hulpvraag aan. Vaak is drang de laatste kans om een jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen.

Maatregelen aangekondigd

Over negen maanden zullen de inspecties het resultaat van de verbeteringen toetsen in de praktijk. De resultaten van dit onderzoek worden openbaar gemaakt. Het college had al maatregelen aangekondigd om de jeugdhulp anders te organiseren, maar daarbij werd met geen woord gerept over de onvrijwilligheid van die plannen.

 

'

Reacties

article
33528
Gemeente gekapitteld over toestand van de jeugdhulp
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Toezicht Sociaal Domein hebben bij de verantwoordelijke wethouders
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/33528/jeugdteams-onder-toezicht-van-landelijke-inspecties/
2019-05-17T15:19:25+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/05/17151640/jeugd.jpg
Actueel