Geen extra woningen opzijgezet voor leerkrachten

Foto: Public Domain Pictures / Karen Arnold

Leerkrachten behoren tot de beroepsgroepen die door het toepassen van de Rotterdamwet voorrang kunnen krijgen op een woning in Poelenburg of Peldersveld en daar blijft het wat het college betreft bij. Extra maatregelen om wonen in Zaanstad voor de beroepsgroep aantrekkelijker te maken worden niet overwogen, luidt het antwoord op vragen van PvdA-raadslid Eylem Koseoglu naar aanleiding van het lerarentekort.

Voorlopig worden alle kaarten gezet op het werven en opleiden van zij-instromers, als kortetermijnoplossing voor het nijpende tekort. Het Rijk heeft de schoolbesturen Agora en Zaan Primair een kwart miljoen euro gegeven voor het opleiden van 20 nieuwe leraren voor de meer dan 50 basisscholen waar de twee Zaanse koepels verantwoordelijk voor zijn. In totaal kost dat project 1.158.000 euro. De overige kosten worden gedekt door een Rijkssubsidie per zij-instromer van in totaal 400.000 euro en een bijdrage van zowel de gemeente als de twee schoolbesturen van ieder 169.333 euro. In september start een Zaanse zij-instroomklas met circa 20 onderwijzers in spe, een van de belangrijkste onderdelen van het kortetermijnplan.

Brugfunctionaris

De gemeente draagt verder bij aan de aanpak van het lerarentekort door de subsidie voor de brugfunctionaris die het komende schooljaar gaat werken op scholen in Poelenburg en Peldersveld voor het volledige bedrag te dinancieren in plaats van de eerst voorziene 50 procent. Daardoor wordt de bijdrage 26.667 euro hoger. De brugfunctionaris moet docenten ontlasten die daardoor meer tijd en aandacht overhouden voor onderwijs. Ook dat maakt deel uit van de aanpak van het lerarentekort.

Het college is het met Koseoglu eens dat werkdruk zich niet beperkt tot de beide Zaandamse wijken, maar overal speelt. Het is daarom onderdeel van een plan van aanpak voor de langere termijn, waaroverf nog voor de zomervakantie door de schoolbesturen en de gemeente overlegd wordt. Dat plan behelst de komende drie jaar. Een extra leerlingenprognose die Zaanstad liet uitvoeren door de specialisten van Centerdata wees uit dat de tekorten nog meer toenemen dan al voorzien.

Denktank

Een van de wensen van de gemeente is het oprichten van een denktank waarin leraren, schoolbesturen, externe experts en de gemeente gezamenlijk nadenken over structurele oplossingen voor anders organiseren van het onderwijs en/of het tegengaan van het lerarentekort.

'

Reacties

article
33355
Leraren moeten het doen met voorrang huizen in Poelenburg en Peldersveld
Leerkrachten behoren tot de beroepsgroepen die door het toepassen van de Rotterdamwet voorrang kunnen krijgen
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/33355/geen-extra-woningen-opzijgezet-voor-leerkrachten/
2019-05-14T14:27:37+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/05/14142607/leraren.jpg
Actueel