Toekomstschets Kogerveldwijk naar de gemeenteraad

De toekomstige wijk gezien vanaf de Zaan.
Foto: Gemeente Zaanstad / Olivier Rijcken

Door leegstand op bedrijventerreinen, het vertrek van ondernemingen en de verplaatsing van sportverenigingen komt in de Kogerveldwijk ruimte beschikbaar voor de bouw van 2000 tot 2500 woningen, met name in het toekomstige Oostzijderpark, in de Boerejonkerbuurt en aan de noordkant van de Hofwijk, op het braakliggende terrein van Kan Palen. Op langere termijn komt er mogelijk nog meer ruimte voor woningen, afhankelijk van wat er met de A8 gaat gebeuren.

De komende 20 jaar gaat de Kogerveldwijk een totaal andere uitstraling krijgen met een opgeknapt het stationsgebied opgeknapt en veel meer plekken voor ontmoeting. De verschillende buurtjes worden beter met elkaar verbonden en de openbare ruimte wordt groener en mooier. Mede daardoor zullen de verkeersveiligheid en sociale veiligheid toenemen. Ook komt er ruimte voor de bijbehorende voorzieningen zoals een school, kinderopvang en huisartsen. Bovendien blijft er ruimte voor bedrijvigheid, zodat inwoners ook in de toekomst kunnen werken in de eigen wijk.

Een impressie van de rotonde Paltrokstraat – H.G. Scholtenweg.
Zo zou het Fluitekruit er ergens in de toekomst uit kunnen gaan zien.

Het staat allemaal in het Perspectief Kogerveldwijk 2040 dat het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin staan de kaders voor de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. ‘De Kogerveldwijk is een wijk waar mensen graag wonen, maar waar wel in geïnvesteerd moet worden om dat zo te houden’, zegt wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram in een persbericht. ‘Er liggen geweldige kansen om de Zaan toegankelijker en zichtbaarder te maken waardoor inwoners daar veel meer van kunnen genieten.’ Een andere uitdaging is de entree van de wijk bij de Paltrokstraat, die volgens Ram ‘echt mooier gemaakt kan worden’.

Een impressie van station Kogerveld en omgeving. Alle illustraties zijn van Olivier Rijcken.

Station Kogerveld moet meer uitstraling krijgen en een ontmoetingspunt in de wijk worden, door het toevoegen van nieuwe functies. ‘Met een station in het hart van de wijk en een directe aansluiting op de snelweg lijkt de Kogerveldwijk goed bereikbaar. Maar als je beter kijkt zie je dat de wegen, het water en de spoorlijn de wijk nu in stukken knippen. De A8 vormt een barrière tussen de Kogerveldwijk en ’t Kalf,’ aldus het persbericht. Wat de gemeente betreft staat in de Kogerveldwijk van de toekomst niet de infrastructuur centraal, maar het leven, het groen en elkaar ontmoeten in de wijk.’ Het hele perspectief is hier in een pdf terug te vinden en ook is er een speciale gemeentelijke webpagina over de Zaandamse wijk.

 

Reacties