Gebiedsontwikkelaar AM helpt met toekomstvisie voor de Kogerveldwijk

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente gaat bij de herontwikkeling van Kogerveld samenwerken met gebiedsontwikkelaar AM, een bedrijf met ervaring in complexe wijken met veel versnipperd grondeigendom en onderlinge afhankelijkheden. Zaanstad werkt aan een toekomstperspectief en koos een consortium geleid door AM uit vijf kandidaten die daarbij de helpende hand wilden bieden.

Kogerveld, met daarin de deelgebieden Boerejonkerbuurt en Hofwijk, is een gebied met een mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden en heeft volgens de gemeente veel meer potentie dan nu benut wordt. De toekomstvisie waarin dat wordt uitgewerkt moet begin volgend jaar klaar zijn.

MAAK.weken

Komende maand gaat de gemeente daar tijdens de MAAK.weken over in gesprek met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Het doel is om te komen tot ‘een gezonde mix van wonen en werken, met voordeuren aan de straat voor de leefbaarheid, een betere beleving van de Zaan en een goede verbinding tussen de buurten,’ aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. AM gaat sturing geven aan het proces om te bepalen op welke wijze en in welke volgorde de gewenste situatie kan worden bereikt, onder leiding van de gemeente.

Deze aanpak is volgens het college voor beide partijen uniek, omdat er al in zo’n vroeg stadium wordt samengewerkt. Het consortium krijgt vooralsnog niets betaald voor de samenwerking: het investeert voor eigen rekening tot en met de afronding van de ontwikkelstrategie. Als die klaar is mag de raad zich erover uitspreken.

Reacties