Kwart miljoen van het Rijk voor zij-instromers basisscholen

Foto: Wikipedia / Onderwijsgek

Het Rijk geeft de schoolbesturen Agora en Zaan Primair een kwart miljoen euro om maatregelen te nemen tegen het lerarentekort en de vierdaagse lesweek die daar op een aantal basisscholen het gevolg van was. De subsidie wordt gebruikt voor de opleiding van zij-instromers, waarmee extra leraren beschikbaar komen voor de meer dan 50 scholen waar de twee koepels verantwoordelijk voor zijn.

Agora en Zaan Primair zijn op dit moment bezig om uit de kleine 100 mensen die graag de opleiding willen volgen de 20 beste te selecteren. Die selectie is bijna afgerond; de voorbereidende stages en assessments komen nog. Maar Ellen Voskuilen van Zaan Primair en Ries Spies van Agora denken ook al aan een tweede lichting. De 20 eerste zij-instromers moeten de eerste aanzet gegeven tot het terugdringen van het lerarentekort.

Volgend jaar voor de klas

Het doel is om op 1 september te starten met de opleiding zodat volgend jaar de eerste zij-instromer zelfstandig voor de klas staat. Daarmee is het structurele tekort echter nog niet opgelost. Onderwijswethouder Gerard Ram ziet de Rijkssubsidie alseen duwtje in de rug’. ‘Het is goed om te zien dat onze inzet van de afgelopen periode loont. We zijn naar het Rijk gegaan, de gemeenteraad heeft zijn rol gespeeld en de schoolbesturen zelf werken er hard aan.’ De komende jaren moet er continu aandacht blijven voor dit onderwerp, zegt hij in een persbericht. ‘Samen met de schoolbesturen willen we leraren werven en behouden. Daar blijven we de komende tijd mee bezig. Alles om ervoor te zorgen dat alle Zaanse kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen.’

Onderwijsachterstandenbeleid

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en hun personeel. De gemeente wil wel graag een bijdrage leveren, naast de landelijke subsidie die aangevraagd is. Door extra te investeren in onderwijsachterstandenbeleid, onder andere door eenmalig extra middelen voor de brugfunctionarissen in Poelenburg en Peldersveld, worden de schoolbesturen ondersteund zodat die meer tijd kunnen investeren in zij-instromers.

 

Reacties