Gemeente wist vooraf van verkoop synagoge; geen partij

De herplaatsing van de stenen geveltekst op 4 mei 2017.
Foto: Twitter / Robert Linnekamp

De gemeente was vooraf op de hoogte van onderhandelingen over de verkoop van de synagoge aan de Gedempte Gracht en ook de Stichting Vrienden van de Synagoge Zaandam had weet van die gesprekken. Dat er uiteindelijk een verkoop uitkwam is volgens het college geen zaak voor de gemeente, maar een zakelijke transactie tussen twee partijen.

In antwoord op vragen van de POV en de PVV stellen B & W de indruk de hebben dat de nieuwe eigenaar Wouter Lofström en de Vrienden ‘grotendeels op dezelfde lijn’ zitten van betreft het herstel en de herontwikkeling van de voormalige synagoge. Op korte termijn moeten echter geen concrete stappen worden verwacht: er zijn lopende langjarige huurcontracten en er moet nog een compleet plan ontwikkeld en afgestemd worden. Dat wordt eerder een traject van jaren dan van maanden.

Het – door de raad afgeschoten – voorstel van het college om het voor het (eer)herstel van het gebouw gereserveerde bedrag van 300.000 euro terug te laten vloeien in de algemene reserve stond volgens de beantwoording los van de mogelijke verkoop van het pand, ook al gezien de verwachte voorbereidingstijd van daadwerkelijke fysieke ingrepen.

Geen overleg met gemeente vereist

Op het moment dat het laatste aan de orde komt, zal ook de gemeentelijke bijdrage weer ter tafel komen. Het college wijst de twee partijen er ook nog op dat er geen beleid is dat stelt dat de aan- en verkoop van cultuurhistorische panden op voorhand aan het gemeentebestuur moet worden voorgelegd.

Reacties