D66 bepleit terugkeer namen geliefde bestuurders Krommenie

Foto: Pixabay

D66 pleit ervoor om in Krommenie verwijzingen naar ooit geliefde en voor de voormalige gemeente belangrijke figuren terug te laten keren in namen in de nieuwe wijk Eilanden van Hain. Door afbraak en herontwikkeling zijn inmiddels de Wethouder Jan Blankenschool, de Wethouder J.L.C. Gordijn Sporthal en het Burgemeester Provily Sportpark uit het straatbeeld verdwenen.

Vanuit de samenleving in Krommenie komen signalen dat inwoners die namen willen behoeden voor de vergetelheid. Eilanden van Hain is daar een goede plek voor, stelt raadslid Jan de Vries in vragen aan het college. ‘Vanwege met name de verbindende kwaliteiten’ van voormalig burgemeester Jan Provily vindt de D66-fractie dat een brug tussen het voormalige naar hem vernoemde sportpark en de voormalige Slibkuil een passend eerbetoon zou zijn.

Verzet tegen Zaanstad

Jan Cornelis Adriaan Provily (geboren in het dorp op 9 september 1900 en daar gestorven op 17 september 1977) werd na een loopbaan bij de gemeente Hilversum in augustus 1947 benoemd als burgemeester van Krommenie. Hij zou die functie blijven uitoefenen tot oktober 1965, toen hij met pensioen ging. Provily werd bij zijn afscheid benoemd tot ereburger van Krommenie en tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was een fel tegenstander van de samenvoeging van het zelfstandige Krommenie met de andere Zaangemeentes en bleef zich ook als ambteloos burger verzetten tegen de vorming van Zaanstad, die in 1974 een feit werd.

Reacties