Eilanden van Hain moeten op een traditioneel Zaans dorp gaan lijken

Foto: AM

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM mag van de gemeente het plan Eilanden van Hain gaan ontwikkelen op de 13,8 hectare grote locatie waar de sportvelden Provily en Slibkuil lagen, aan de westkant van Krommenie. Er moeten circa 235 grondgebonden woningen komen.

Volgens de ontwikkelaar wordt het de eerste energieneutrale en bovendien waterrijke woonwijk van Zaanstad, ‘gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek’. In samenwerking met Staatsbosbeheer wordt er naar gestreefd de omringende natuur fysiek een plek te geven tot in de omliggende woonwijken.

Inwoners beslisten mee

Een groep inwoners keek samen met Zaanstad naar de ingediende plannen en had een stem in de uiteindelijke keuze voor Eilanden van Hain. De volgende stap is de voorbereiding van de eerste participatieavond en het verder uitwerken van de geschetste woonwijk.

De naam Eilanden van Hain verwijst naar de historie van de locatie. ’t Hain is de naam van de archeologische vindplaats bij de Busch en Dam waar ooit een Romeinse wachttoren en een militaire vesting of een heiligdom stonden.

Volledig waterbergend

Het landschap wordt vorm gegeven door Flux landscape architecture. Uitgangspunt daarbij is het grillige patroon van de oude polders in de Zaanstreek, waarin de structuur van sloten nog vaag te herkennen is. De voormalige sportvelden worden eilanden waardoor er veel ruimte is voor water. Hierdoor wordt het gebied ook volledig waterbergend.

Op de eilanden wordt er, net als in de oude dorpen, aan het rustige lint gewoond en geleefd. Door de verspringende rooilijnen en de diversiteit aan woningen moet een informele sfeer ontstaan. De huizen hebben soms een diepe en soms een ondiepe voortuin. Op deze manier ontstaat niet alleen een levendig beeld, maar zijn de woningen nog beter op de zon georiënteerd.

De architectuur is in handen van Common Affairs in Amsterdam.

 

Reacties