Geen groen licht voor appartementen en eengezinswoningen aan De Weer

Foto: Google Street View

Het college werkt niet mee aan een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van appartementen en drie eengezinswoningen aan De Weer 24, naast de Paus Joannesschool in Zaandam. De eengezinswoningen overschrijden het bouwvlak en de parkeerplekken liggen deels in de bestemming groen. Bovendien worden de voorgestelde appartementen zo’n 4,6 meter hoger dan de maximale bouwhoogte van zes meter.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning dateert van 27 april, waarna een uitgebreide analyse van de plannen nodig was. Maar het plan is volgens het college vanuit ruimtelijk oogpunt ongewenst: het voldoet niet aan de stedenbouwkundige uitgangspunten en sluit bovendien niet aan bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen voor Poelenburg en Peldersveld. Al eerder werd een ander deelplan voor dezelfde locatie afgekeurd.

Om de vele plannen voor het gebied in samenhang te kunnen bekijken is een stedenbouwkundige visie opgesteld, waaraan alle voorstellen getoetst worden. In de afgewezen aanvraag is echter geen sprake van samenhang met de bestaande bebouwing of van een verbetering van de ruimtelijke structuur, zo luidt het oordeel. Het plan is daarnnaast afgekeurd omdat de beoogde wonningen niet aansluiten op de visie van de gemeente: ’Binnen de wijk Poelenburg zijn al veel kleine en goedkope woningen aanwezig. Nog meer woningen toevoegen in deze categorie sluit niet aan bij het uitgangspunt van de Woonvisie dat er niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief woningen worden toegevoegd.’

De gemeente heeft de locatie op het oog voor middeldure koop- dan wel huurwoningen, die wijkbewoners de mogelijkheid bieden om door te stromen. Dat is in Poelenburg en Peldersveld nu praktisch niet mogelijk.

Nieuwe aanvraag

Voor het andere deel van het plan is inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend, die nog moet nog worden beoordeeld. Verder ligt het in de lijn der verwachtingen dat de aanvrager met één of meerdere nieuwe aanvragen voor een bouwproject op deze plek zal komen.

Reacties

article
24869
College keurt opnieuw bouwplan voor De Weer in Zaandam af
Het college werkt niet mee aan een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van appartementen en drie
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/24869/geen-groen-licht-appartementen-en-eengezinswoningen-aan-weer/
2018-12-05T13:17:06+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/12/05131411/De-weer-24.png
Actueel