PvdA ‘geschrokken’ van bericht over niet-besteed geld armoedebestrijding

Foto: Pixabay

De PvdA is ‘geschrokken’ van het bericht dat Zaanstad bijna 200.000 euro die het vorig jaar van het Rijk had ontvangen voor armoedebestrijding onder jongeren niet daadwerkelijk voor dat doel heeft aangewend.

De fractie wil nu eerst weten of die onthulling van NH Nieuws op basis van via een WOB-verzoek verkregen documenten klopt. En zo ja, wat is er met die 196.158 euro gebeurd? Bovenal wil de coaltiepartner uitgelegd zien hoe dit heeft kunnen gebeuren terwijl buiten kijf stond dat dit geld juist zeer nodig was voor armoedebestrijding.

En in 2018?

De PvdA wil nu ook de stand van zaken in 2018 doorgelicht zien: is er dit jaar opnieuw geld op de plank liggen en zo ja, wat doet het college er dan aan om dat alsnog efficiënt in zetten? ‘De PvdA wil zich juist ook deze coalitieperiode maximaal inspannen om te voorkomen dat mensen in armoede belanden, want armoede leidt vaak tot sociaal en maatschappelijk isolement,’ aldus de partij.

Reacties

article
24641
PvdA wil weten waar geld voor armoedebestrijding jongeren gebleven is
De PvdA is ‘geschrokken’ van het bericht dat Zaanstad bijna 200.000 euro die het vorig
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/24641/pvda-geschrokken-bericht-besteed-geld-armoedebestrijding/
2018-12-01T00:08:02+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/11/30130727/geld1.jpg
Actueel