Twee ton van het Rijk voor arme jeugd niet uitgegeven aan de doelgroep

Foto: Pixabay

Zaanstad heeft bijna twee ton die de gemeente vorig jaar van het Rijk kreeg voor armoedebestrijding bij kinderen en jongeren onbenut gelaten en het is onduidelijk waar het geld op dit moment staat. Zeven ton van het totale budget van 900.000 euro kwam wel terecht op de plek waarvoor het geld bedoeld was.

Dat heeft NH Nieuws onthuld na een beroep op de Wet openheid van bestuur. De 700.000 euro ging naar Meedoen Zaanstad, voor tegemoetkomingen voor schoolkosten, gratis sporten of culturele activiteiten. De gemeente zegt in een reactie dat de overgebleven 196.158 euro is toegevoegd aan het saldo van de jaarrekening, maar of het nog steeds beschikbaar is voor armoedebestrijding onder jeugdigen is een onbeantwoorde vraag. De POV stelde vorig jaar al vragen over de besteding van deze Rijksgelden.

Geen uitzondering

De handelwijze van Zaanstad is overigens zijn uitzondering: van de rond vijftien miljoen euro die naar de 48 Noord-Hollandse gemeenten ging is twee miljoen niet gebruikt. In de Tweede Kamer gaan nu stemmen op om het geld dat wordt uitgekeerd voor armoedebeleid te oormerken, zodat gemeenten niet anders kunnen dan het voor het beoogde doel uit te geven. In Zaanstad leven relatief veel gezinnen met kinderen op bijstandsniveau.

Reacties

article
24596
Zaanstad laat twee ton voor bestrijding jeugdarmoede uit het zicht verdwijnen
Zaanstad heeft bijna twee ton die de gemeente vorig jaar van het Rijk kreeg voor
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/24596/twee-ton-rijk-arme-jeugd-uitgegeven-aan-doelgroep/
2018-11-30T06:45:12+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/11/30064346/sparen.jpg
Actueel