Gemeente werkt aan kerkenvisie en heeft lastige keuzes in het vooruitzicht

Onder andere de RK-kerk Heilige Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan wacht sluiting.
Onder andere de RK-kerk Heilige Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan wacht sluiting.
Foto: Wikipedia

De gemeente werkt met steun van het Rijk en de provincie aan het opstellen van een kerkenvisie om niet overvallen te worden door sluitingen en verkopen. Ook is er nauw contact over het onderwerp met het bisdom en de hoofdpastoor van Katholiek Zaanstreek Zuid, de verenigde katholieke parochies in de Zaanstreek.

Niet elke kerk kan op een andere manier dan via de traditionele inkomstenbronnen geld genereren. Het college voorziet met een ‘stevige strategie’ te zullen moeten komen waarin ‘het maken van heldere keuzes wellicht onontkoombaar is’. De CU stelde de vragen naar aanleiding van de aanstaande sluiting van de RK-kerken Heilige Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan en Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Wormerveer.

Kerkenpaspoorten

Eerst komen er analyses van de kerkgebouwen en hun individuele toekomstperspectieven: wat zijn het voor kerken, dreigt leegstand, wat is de kans op een langdurige toekomst als godshuis, hoe is de ligging, wat is hun sociale en maatschappelijke waarde in en voor de buurt, wat is de cultuurhistorische waarde en hoe groot is de kans op herbestemming. Daar rollen dan ‘kerkenpaspoorten’ uit.

Met de aldus verzamelde gegevens wordt vervolgens een strategie bepaald met de betrokken partners. Het streven is om de visie rond de zomer van 2019 af te hebben, aldus het college in antwooed op vragen van fractievoorzitter Christa Neefjes-IJfs van de ChristenUnie. De visie is ook bedoeld om maatschappelijke onrust weg te nemen rond de leegstand van kerkgebouwen.

Gesubsidieerde procesbegeleider

Van het Rijk heeft Zaanstad 25.000 euro gekregen voor een procesbegeleider bij de opstelling van de kerkenvisie op te stellen, maar de gemeente heeft al gevraagd om een groter bedrag. De voortschrijdende ontkerkelijking zadelt zowel de eigenaren als de gemeente op met een groeiend probleem: ‘De opgave is groot: we hebben in verhouding met het aantal kerkgangers gewoonweg te veel kerken op dit moment, waarvan een groot deel een monumentenstatus heeft. De balans is zoek,’ aldus het college.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen