ChristenUnie maakt zich zorgen over toekomst afgestoten kerken

De Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk verliest zijn religieuze functie.
Foto: Google Street View

De ChristenUnie vraagt zich af of de gemeente een rol kan spelen bij het behoud of de herbestemming van leegstaande kerken in Zaanstad, naar aanleiding van de aanstaande sluiting van de RK-kerken Heilige Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan en Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Wormerveer.

Dit jaar heeft het kabinet extra geld vrijgemaakt voor het behoud dan wel de herbestemming van monumentale, beeldbepalende kerkgebouwen. Daarnaast is Zaanstad aangewezen als een van de pilotgemeenten die kunnen beschikken over een expert op het gebied van herbestemming van dergelijke gebouwen. De ChristenUnie vraagt daarom hoeveel geld Zaanstad hiervoor van het Rijk tegemoet mag zien en hoe dat bedrag zal worden besteed.

Namens de fractie wil Christa Neefjes-IJfs van het college weten wat de pilotstatus voor Zaanstad precies inhoudt en of B & W bereid zijn om gevraagd dan wel ongevraagd in contact te treden met de eigenaren van kerken wanneer bekend wordt dat die buiten gebruik zullen worden gesteld.

Reacties