College akkoord met extra subsidie van 60.000 euro per jaar voor RTVI Zaanstreek

Foto: Facebook / RTV Zaanstreek

Het college wil RTVI Zaanstreek vanaf volgend jaar jaarlijks 60.000 euro extra subsidie geven omdat de lokale omroep heeft voldaan aan de prestatieafspraken die waren gemaakt wat betreft de nieuwsvoorziening op radio, televisie en online. B & W geven wel aan de inspanningen van RTVI te zullen blijven volgen.

RTVI Zaanstreek verzorgt via de radio informatie over de lokale politiek, sportuitzendingen en -uitslagen en meer op amusement gerichte programma’s, op televisie naast actuele items ook documentaires met historische beelden van de Zaanstreek en op social media voorziet de lokale omroep in actuele informatie, buurtactiviteiten, 112-berichten en de culturele agenda, aldus het college. Om verder te kunnen professionaliseren heeft de omroep echter aangegeven het extra geld hard nodig te hebben. Daarmee komt de totale jaarlijkse subsidie op 152.000 euro.

Evenementen, politiek en voetbal

In concreto kregen kijkers, luisteraars en lezers daarvoor het afgelopen jaar verslagen van evenementen als de IJsselmeerronde, de Ronde van Krommenie, Koningsdag, Midzomerzaan, het Verhalenfestival, de Folkloredag op de Zaanse Schans en de Zaanse Uitmarkt, de Dam tot Damloop en het Lindafestival, de verkiezingsdebatten en het grote debat met betrekking tot het Cultuurclusterreferendum (waarvoor een aparte subsidie werd verstrekt). Op de agenda staat onder meer nog de landelijke Sinterklaasintocht en ook gaan de ‘uitgebreide wekelijkse voetbalverslagen’ verder.

De lokale omroep past volgens het college in het ‘lokale basisaanbod’ en het bestuur van RTVI Zaanstreek zet ook in op het verwerven van meer eigen inkomsten. De omroeptaak wordt sinds begin jaren 80 in Zaanstad en Wormerland ingevuld door RTVI Zaanstreek en de zendmachtiging is na een positief advies door de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland in 2016 verlengd tot 8 mei 2021.

Solide redactieteam

Uit een evaluatie van de prestaties is onder meer naar voren gekomen dat RTVI Zaanstreek zich in de eerste helft van dit jaar geconcentreerd heeft op het verstevigen van de organisatiestructuur door onder meer de vorming van een ‘solide redactieteam’. Sinds juli is de redactionele bezetting 1,8 fte bestaande uit een hoofdredacteur (televisie), een eindredacteur sport/algemeen en een eindredacteur nieuws & sociale media/internet.

Er zijn een kwaliteitsplan en een opleidingsplan opgesteld en er worden op regelmatige basis functioneringsgesprekken gevoerd met de vrijwillige medewerkers. Bovendien is een structurele samenwerking met de Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep (ZZBO) en Odion tot stand gekomen. De afgelopen maanden is het aantal vrijwilligers gegroeid naar 110 en blijft RTVI Zaanstreek als erkend leerbedrijf volgens het college een gewilde plek om stage te lopen.

Vervanging apparatuur

Een deel van de apparatuur is echter verouderd en moet vervangen worden. Met een deel van de ICT-omgeving gebeurt dat dit jaar nog. ‘Daarnaast wordt dit jaar geïnvesteerd in simpele camera’s om daarmee het filmen op locatie te vereenvoudigen en te stimuleren.’

RTVI Zaanstreek is het enige lokale medium dat – verplicht – zowel televisie als radio maakt en actuele nieuwsverstrekking via sociale media en internet aanbiedt. Voor het najaar is voor televisie en radio een programmering opgesteld waarbij elke dag van de week is gevuld, aldus B & W. Conform de Mediawet moet de omroep een voorgeschreven percentage programma’s van informatieve, culturele en educatieve aard op het eigen verzorgingsgebied richten. Voor de vaststelling daarvan wordt gekeken naar de uitzendingen tussen 07:00 en 23:00 uur.

Sociale media

Het college toont zich tevreden met het dagelijkse aanbod aan actuele berichten op de website, Facebook en in de app. ‘Tot medio september 2018 heeft de website meer dan 64.000 bezoekers getrokken, een stijging van meer dan 102 procent ten opzichte van 2017.’ De Facebookpagina is in het afgelopen kwartaal gegroeid met 500 volgers tot een totaal van 3843. ‘Daarnaast heeft RTVI Zaanstreek Facebookpagina’s die horen bij specifieke radioprogramma’s zoals Hof van Hollands, Weekend Ochtend Show en Fris in de Morgen. Bij elkaar worden deze pagina’s door circa 5000 mensen gevolgd.’

Zichtbaarheid

Ondanks al deze positieve berichten wordt echter ook opgemerkt dat de zichtbaarheid van RTVI Zaanstreek nog niet groot is. Het antwoord is dat dit onder meer komt omdat RTVI Zaanstreek ‘met een relatief grote groep vrijwilligers’ werkt en hun gezichten (nog) niet bekend zijn. ‘RTVI Zaanstreek neemt begin oktober maatregelen om de uniformiteit en daarmee de herkenbaarheid van de medewerkers op straat te vergroten.’

Reacties

article
21978
RTVI Zaanstreek houdt zich volgens het college aan de afspraken: jaarlijks 60.000 euro erbij
Het college wil RTVI Zaanstreek vanaf volgend jaar jaarlijks 60.000 euro extra subsidie geven omdat
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/21978/college-akkoord-extra-subsidie-60-000-euro-per-jaar-rtvi-zaanstreek/
2018-10-11T00:05:29+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/10/10155038/facebook.png
Actueel