Eerst geen enkele Noordse woelmuis in het Fortuinveld, nu opeens een hele kolonie

Foto: Twitter / Steven Geurts

Het kan verkeren: eerst wordt er geen enkele beschermde Noordse woelmuis aangetroffen in het Fortuinveld; nu is het er kennelijk vergeven van die dieren. In de beantwoording van vragen van de SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Denk schrijft het college dat in het gebied ‘heel veel’ Noordse woelmuizen voorkomen en dat het daarom niet nodig is de plannen voor het daar geprojecteerde hockeycomplex aan te passen

Het leefgebied wordt niet aangetast, ook als de soort binnen het plangebied wordt aangetroffen,’ aldus het college. Daarmee zou de beschermde diersoort geen belemmering zijn voor het verkrijgen van de ontheffing die nodig is om het sportpark voor hockeyvereniging De Kraaien te kunnen bouwen.

Het bouwbesluit is genomen en daar wordt niet meer aan getornd, zo maken de antwoorden duidelijk: ‘Het college realiseert dit project in opdracht van de raad. De nadere onderzoeken zijn standaardstappen om het project tot uitvoering te brengen. Het leefgebied binnen het Natura 2000-gebied wordt niet aangetast, ook als de soort binnen het plangebied voorkomt.’

Geen onderzoek alternatieve locaties

Om die reden ziet college ook geen aanleiding om alternatieve locaties voor De Kraaien te onderzoeken. Een verhuizing naar het sportpark in de Achtersluispolder zien B & W als een gepasseerd station, omdat de raad zelf in een motie een verhuizing van De Kraaien vanuit Wormerland naar een locatie binnen de eigen gemeentegrenzen wenste en waarbij de Fortuinweglocatie in Zaandijk als de meest gewenste locatie werd beoordeeld.

Geen plek op sportpark Vijfhoek

Locatie sportpark Vijfhoek maakte onderdeel uit van het locatieonderzoek, maar deze is in de voorfase in 2016 afgevallen wegens de ligging en beschikbaarheid van het sportcomplex. Inmiddels komen overigens de sportvelden op sportpark Vijfhoek niet vrij omdat mogelijk Rood-Wit gebruik zal maken van het sportpark, waardoor er ruimte vrij komt op sportpark Hoornseveld voor zwembad De Slag,’ aldus het college.

 

Reacties