PvdA en Denk: doorpakken met aanpak lerarentekort nu vierdaagse schoolweek dreigt

Foto: Pixabay

De fracties van de PvdA en Denk ‘hebben met verbazing kennisgenomen’ van het voornemen van de scholenkoepels Zaanprimair en Agora om een vierdaagse schoolweek in te voeren als gevolg van een gebrek aan invallende onderwijzers en de reactie daarop van Onderwijswethouder Gerard Ram (VVD).

De beide fracties willen nu een helder antwoord op de vraag hoe het college aankijkt tegen een vierdaagse schoolweek en hoe de praktische invulling van zo’n maatregel eruit ziet. Worden de vier schooldagen dan verlengd voor de leerlingen? ‘Het is in het belang van de kinderen dat er evengoed zoveel mogelijk onderwijstijd blijft,’ schrijven Eylem Koseoglu (PvdA) en Sebnem Pancar (Denk) in schriftelijke vragen aan het college.

Snelle actie bepleit

De fracties pleiten ervoor om bij het zoeken naar een oplossing voor het lerarentekort nu snel door te pakken, in samenwerking met de schoolbesturen, omdat een lokale aanpak ‘noodzakelijk en urgent’ is. Zaanstad is ten opzichte van Amsterdam zelfs op achterstand geraakt, aldus de partijen. Ze willen verder weten of Zaanstad over deze problematiek overlegt met andere gemeenten en welke concrete stappen er de afgelopen acht maanden in Zaanstad zijn gezet om het probleen te tackelen.

 

Reacties