Stil asfalt op de N246 tussen Guisveld en Nauernasche Vaart

Foto: Google Street View

Niet alleen de A8 West krijgt stil asfalt maar ook de N246 tussen Wormerveer en Westzaan. Daar moet nog voor 2022 een dubbele zoablaag komen, zo blijkt uit het Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2022.

Door het nieuwe wegdek zal langs het weggedeelte tussen het Guisveld en de Nauernasche Vaart het aantal woningen dat gemiddeld meer dan 63 decibel aan geluid te verwerken heeft dalen van 45 naar twee. En dat betekent gezondheidswinst voor de bewoners. De SP-fractie in Provinciale Staten, die lang op deze maatregel heeft aangedrongen, wil bovendien dat op dit stuk de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 80 kilometer per uur.

Daly’s

Als de geluidsbelasting op een groep woningen daalt, gaat ook de berekende ziektelast ofwel het aantal Daly’s naar beneden voor de bewoners. Door het stille asfalt dalen op de N246 de Daly’s van 1,908 naar 1,519.

Geluidsbelasting wordt uitgedrukt in het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door door geluid veroorzaakte ziekten. Het gaat dan om zaken als hinder, slaapverstoring, cardiovasculaire problemen door een verhoogde bloeddruk en hartinfarcten. Die effecten worden uitgedrukt in een Daly (Disability Adjusted Life Year). Die beperkt zich niet tot het aantal mensen dat vroegtijdig sterft, maar neemt ook het aantal jaren mee die mensen moeten doorbrengen met beperkingen wegens ziekte.

 

Reacties