Eerste helft van dit jaar achterstand bij huisvesting nieuwkomers

Foto: Pixabay

Zaanstad moet in 2018 van het Rijk iets meer vergunninghouders huisvesten dan vorig jaar, omdat het aantal nareizigers groter blijkt dan eerder was voorzien. Het gaat dan om familieleden van erkende vluchtelingen, die recht hebben op een afgeleide verblijfsvergunning.

Het ministerie verwacht dat in de tweede helft van dit jaar nareizigers landelijk ongeveer de helft van het aantal te huisvesten vergunninghouders uitmaken. Zij tellen mee voor de taakstelling die gemeenten krijgen. Na een correctie in de administratieve systemen van het Centraal orgaan asielzoekers blijkt dat Zaanstad 2017 heeft afgesloten met een voorstand van 20 vergunninghouders. Daardoor kreeg de gemeente de opdracht om in de eerste zes maanden van dit jaar 96 nieuwkomers onderdak te bieden.

Ook het afgelopen half jaar heeft Zaanstad bij de huisvesting van statushouders vooral ingezet op het toewijzen van corporatiewoningen, met een accent op gezinnen. Deze werkwijze vormt de basis,’ schrijft het college aan de raad. Vier nareizigers trokken in bij mensen die al een woning hadden gekregen.

Gezien de resultaten in het eerste half jaar dient de gemeente in de twee helft van dit jaar nog in totaal 127 vergunninghouders te huisvesten. Aan 32 vergunninghouders was op 1 juli een woning ter beschikking gesteld. De gemeente verwacht net als de voorgaande jaren ook dit najaar weer een groep van 37 hervestigers. Dat zijn in Nederland uitgenodigde vluchtelingen.

De UNHCR draagt hervestigers voor vanuit vluchtelingenkampen waarna ze door de Immigratie en Naturalisatie Dienst worden gescreend. Hierdoor hoeven hervestigers na aankomst in Nederland geen asielprocedure te doorlopen maar kunnen ze hier zonder meer wonen, werken en studeren. Hervestigers hebben, ter voorbereiding op hun hervestiging, in het vluchtelingenkamp diverse culturele oriëntatietrainingen gedaan.

Verwachting is dat het lukt

De resterende 58 vergunninghouders moeten nog gekoppeld worden aan de gemeente Zaanstad, zijn reeds in afwachting van passende huisvesting en/of hebben een nog incompleet dossier waardoor het zoeken naar een passende huisvesting wordt vertraagd,’ aldus het college. ‘Naar verwachting is de huidige taakstelling te volbrengen met de huidige beschikbare woningvoorraad van de Zaanse woningcorporaties.’

Reacties

Cookieinstellingen