Vervoersadvies voor de hele schoolperiode bij Dynamica XL en Tijstroom

Foto: Noot.nl

De scholen voor speciaal onderwijs Dynamica XL en Tijstroom beginnen na de zomervakantie aan een pilot om leerlingen van wie niet wordt verwacht dat ze op enig moment zelfstandig zullen kunnen reizen meteen voor hun hele schoolperiode een advies voor leerlingenvervoer te geven.

Dat voorkomt dat ouders elk jaar weer documenten zoals een deskundigheidsverklaring of een medische verklaring moeten overleggen. Deze ontlasting van de ouders komt bovenop de verkorte digitale aanvraagroute voor het leerlingenvervoer. Die is sinds vorig schooljaar in gebruik en bevalt goed, staat in een raadsinformatiebrief over het leerlingenvervoer.

Advies onderwijs telt zwaarder mee

Een andere verbetering is dat het onderwijsveld nu ook advies kan geven over de gezinssituatie en telt dat advies bij de gemeente zwaarder mee. Argonaut, de dienst die onafhankelijke medische keuringen verricht, kan ook een advies geven voor gehele schoolperiode, of een kortere tijd als een meer zelfstandige vorm van vervoer op een later tijdstip haalbaar lijkt.

Het afgelopen schooljaar maakten ongeveer 670 gezinnen gebruik van een vorm van leerlingenvervoer. Dat werd voor het eerst uitgevoerd door de nieuwe vervoerder Noot. In het begin verliep dit volgens het college niet vlekkeloos: ouders hadden moeite met de wisseling van chauffeurs, de ritten en de wachttijden waren soms lang en klachten werden niet altijd naar tevredenheid afgehandeld.

Verbeteringen en tevredenheid

Gaandeweg is dit echter verbeterd en nu zijn ouders tevreden, meldt het college. Noot heeft inmiddels ook toegezegd met alle ouders en leerlingen een kennismakingsgesprek te voeren voordat ze gebruik gaan maken van het leerlingenvervoer, onderzoek te doen naar de mogelijkheid van pushmeldingen in de app zodat ouders direct op de hoogte zijn bij ritvertragingen, ziekte en vervanging van de chauffeur en dergelijke en mee te werken aan een evaluatie door de ouders.

Evaluatie

De gemeente laat in het vierde kwartaal van dit door een onafhankelijke partij een klantevaluatie uitvoeren. Die dient ook als extra stimulans voor de vervoerder om het nieuwe schooljaar goed van start te gaan.

Het is de afgelopen periode ook duidelijk geworden dat de Verordening Leerlingenvervoer 2017 aangescherpt moet worden. Voorstellen daartoe zullen de raad nog dit schooljaar bereiken.

Reacties