Indienen voorstellen voor vergoeding kosten referendumcampagnes tot 30 april

Foto: MVRDV Architecten

Alle kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad kunnen op woensdag 20 juni stemmen over de vraag ‘Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?’. Vanaf vandaag mogen die inwoners en in de gemeente gevestigde instellingen ook voorstellen indienen voor financiële ondersteuning van campagneactiviteiten.

Er is maximaal 60.000 euro beschikbaar en dit bedrag wordt verdeeld over drie categorieën: voor, tegen en neutraal. Per categorie is 20.000 euro beschikbaar en per afzonderlijke activiteit maximaal 2000 euro.

Voorwaarden

Wie een voorstel wil indienen, moet wel met een aantal zaken rekening houden. Zoals:

  • Het voorstel moet op tijd zijn ingediend, namelijk voor maandag 30 april om 9:00 uur;
  • Een voorstel kan meerdere activiteiten bevatten;
  • De activiteit(en) moet(en) plaatsvinden vóór het referendum;
  • De activiteit(en) uit het voorstel moet(en) gericht zijn op het publieke debat en/of op de meningsvorming over het referendumonderwerp. Zodat mensen hun standpunt over het referendum en de referendumvraag kunnen bepalen;
  • De activiteit(en) moeten voor voldoende mensen toegankelijk zijn of openbaar zijn;
  • De ondersteuning is bestemd voor het vergoeden van noodzakelijke materiële kosten voor de campagneactiviteiten. Bijvoorbeeld de huur van een zaal voor een debatavond, de kosten van een advertentie of het drukken van een folder.

Na 30 april gaat de referendumcommissie de voorstellen bekijken. Initiatiefnemers van campagnevoorstellen krijgen een uitnodiging om op het stadhuis hun voorstel met de commissie te bespreken. Van dit (besloten) gesprek wordt een kort verslag gemaakt.

Voorstellen bespreken

De referendumcommissie bekijkt ook of er initiatieven zijn die eventueel verbonden kunnen worden, zodat ze meerwaarde krijgen. Ook geeft de commissie advies aan de initiatiefnemers. Of en wat de initiatiefnemer met de uitkomst van het gesprek doet en of hij of zij het voorstel aanpast, is aan de indiener.

Voor 18 mei de uitslag

De Referendumcommissie bepaalt uiteindelijk welke activiteiten voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. Uiterlijk 18 mei horen alle initiatiefnemers van campagnevoorstellen of en, zo ja, welk bedrag ze krijgen.

Voorstellen kunnen worden opgestuurd  naar de Referendumcommissie via het formulier op referendum.zaanstad.nl.

Reacties

article
14003
Vanaf vandaag kunnen voorstellen voor financiële steun bij referendumcampagnes worden ingediend
Alle kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad kunnen op woensdag 20 juni stemmen over de vraag ‘Bent
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/14003/indienen-voorstellen-vergoeding-kosten-referendumcampagnes-tot-30-april/
2018-04-16T11:00:20+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/04/16105416/MVRDV-Architecten.jpg
Actueel