Groen licht voor zes woningen hoek Konijnenpad – Oostzijde

Foto: Google Street View

Het college heeft de vergunning verleend voor de bouw van zes appartementen op de hoek van het Konijnenpad en de Oostzijde in Zaandam. De kavel van net iets meer dan 400 vierkante meter stond in mei 2019 te koop voor vierenhalve ton. Volgens de advertentie was er plek voor vier woningen.

Op huisnummer 100 aan de Oostzijde was ooit J.C. Van Den Berg Verf- En Glashandel gevestigd, maar over dat bedrijf is niets terug te vinden op het wereldwijde web. Zeker is dat de grond al vele jaren braak ligt. Een opname van Google Street View uit september 2022 toont een zee van groen, die een jaar later verdwenen was. Voor het bouwplan is een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. De appartementen zullen als gevolg van industrielawaai een geluidbelasting ondervinden van maximaal 55 dB(A) en dat is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Ook daar is het college mee akkoord gegaan.

Wie problemen heeft met de geplande woningbouw heeft zes weken de tijd om per brief bezwaar aan te tekenen bij B&W van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Digitaal is mogelijk, met gebruikmaking van de DigiD-inlogcode nodig.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen